Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Zuid-Hollandse economie groeit, arbeidsmarkt blijft achter

Graag informeren wij u vanuit de BIZ ook over trends in de lokale economie en arbeidsmarkt, zo ook een deel van een artikel van het Innovation Quarter over de economische ontwikkeling van onze provincie.

Zuid-Holland presteert economisch boven het landelijk gemiddelde en moet alleen de Noordelijke helft van de Randstad voor laten gaan. De dichtstbevolkte provincie van Nederland profiteert van de sterkere economische rol die steden in 2017 vervullen. Op de arbeidsmarkt is het beeld anders. De werkloosheid daalt door, maar de steden houden het niveau nog hoog. Deels is dit nog een erfenis uit het recente verleden, deels komt dit ook doordat de vraag verandert en veel mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Economische groei

Als dichtstbevolkte provincie met 3,6 mln. inwoners is Zuid-Holland een cruciale pijler onder de Nederlandse economie. De stedelijke regio’s van Den Haag en Rotterdam (Groot-Rijnmond) vertegenwoordigen daar tweederde van.

Zuid-Holland heeft met een goede kennisinfrastructuur en sterke clusters als onder andere het Biosciencepark in Leiden, The Hague Security Delta (HSD), de Rotterdamse haven, het Westland en Medical Delta veel in zich om de economie verder op te stuwen. In de ambitie van de provincie en metropoolregio Rotterdam-Den Haag wordt ook op innovatie en het leggen van kruisverbindingen ingezet.

Naar verwachting groeit de Zuid-Hollandse economie in 2017 met 2,0% een half procent minder hard dan in 2016. Van Leiden en de Bollenstreek tot Groot Rijnmond ligt de groei rond de 2%. De enige regio die in 2017 duidelijk achterblijft is Zuid-Oost-Zuid-Holland.

De regio rond de Drechtsteden kent veel havengerelateerde bedrijven die actief zijn in de offshore, metaal en scheepsbouw. Deze sectoren kampen met tegenslag als gevolg van de moeilijke staalmarkt en het terugschroeven van investeringen in schepen door de olie- en gassector. Dit heeft ook in 2017 nog zijn uitwerking.

Arbeidsmarkt verandert

In Zuid-Holland gaat bovengemiddelde groei samen met bovengemiddelde werkloosheid. Naar verwachting daalt het werkloosheidspercentagen in 2017 naar 6,3% tegenover 5,2% voor Nederland.

In zowel Rotterdam als Den Haag is de hoge werkloosheid – die in 2015 nog boven de 10% lag – inmiddels aan het dalen. Daarbuiten – zoals in de regio’s Leiden en Alphen-Gouda (Oost Zuid-Holland) – is de werkloosheid juist laag.

In de Zuid-Hollandse steden blijft er een grote groep werklozen die moeilijk bemiddelbaar is. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt, met behoefte aan andere vaardigheden is dit een uitdaging.

Op termijn moet het banenscheppende vermogen van de provincie ook gaan toenemen. Het investeringsprogramma ‘investering in vernieuwing’ – dat in de zomer van 2016 gelanceerd is – moet de economie de komende tien jaar op een hoger plan brengen en een structurele impuls aan de werkgelegenheid geven.

BRON: Innovation Quarter

Zoek op de website