Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Wordt u de nieuwe voorzitter van Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering?

Na het vertrek van onze voorzitter, zijn wij op zoek naar een nieuwe. Krijgt u energie van het verder ontwikkelen van bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering? Lees dan snel verder!

Per 1 januari 2016 is op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering Spijkenisse een BIZ (bedrijveninvesteringszone) van kracht. Vanuit deze BIZ werken alle ondernemers van Halfweg-Molenwatering samen aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Inmiddels zijn er op deze thema’s flinke stappen gezet en willen we het terrein nog verder door ontwikkelen.

De Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering zoekt een nieuwe voorzitter voor de periode 2021-2025

De stichting heeft ten doel:

 • binnen de bedrijveninvesteringszone (BI-zone) Halfweg-Molenwatering de collectieve ambities van de ondernemers op het bedrijventerrein door middel van het businessplan tot uitvoering te brengen;
 • activiteiten te ontplooien in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de economische ontwikkeling, de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de veiligheid van de bedrijveninvesteringszone.


Organisatie van het bestuur


Het bestuur van de Stichting bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, aangevuld met zes bestuursleden. Ieder bestuurslid draagt verantwoording voor een eigen portfolio van activiteiten.
Het bestuur:

 • is verantwoordelijk voor uitvoering en bewaking van het businessplan;
 • stelt begroting en werkplan vast;
 • neemt kennis van verslagen en periodieke voortgangsrapportages;
 • stelt beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen vast;
 • controleert en beoordeelt de parkmanager.


Profiel


De voorzitter van de Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering:

 • vertegenwoordigt het BIZ-bestuur en de BIZ-leden in externe contacten;
 • is onafhankelijk en heeft geen belang binnen de BI-zone;
 • is een teamspeler, maar kan wel boven de partijen staan;
 • hecht aan draagvlak voor besluitvorming;
 • zoekt kansen en is proactief;
 • is in staat om een positieve, oplossingsgerichte bijdrage te leveren aan de uitvoering van het businessplan;
 • heeft oog voor het totaal belang van een goed economisch slagvaardig bedrijventerrein en kan daarin individuele belangen ondergeschikt stellen aan het grotere geheel.
 • heeft de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de activiteiten die wordenontplooid voor het bedrijventerrein en bij te dragen aan het stimuleren van het economisch functioneren van Halfweg-Molenwatering;
 • werkt samen in betekenisvolle contacten met enthousiaste en gedreven medebestuurders en parkmanager.


Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert gemiddeld 6 keer per jaar als voltallig bestuur. Tevens wordt er 5 keer per jaar met gemeentebestuur overlegd.

 • De stukken voor iedere vergadering zijn niet omvangrijk en vragen een gemiddelde leestijdvan 1 uur.
 • Opvolging geschiedt in nauwe samenwerking met de parkmanagementorganisatie.

Bezoldiging

Het voorzitterschap van Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering biedt een bezoldigde van 1.000 euro per maand.Heeft u interesse in deze vacature?
Stuur dan uw cv en motivatie naar info@bizhm.nl
o.v.v. Sollicitatie voorzitter BIZ

Zoek op de website