Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Wilt u weten hoe de Gemeente Nissewaard haar inkopen doet?

Gemeente Nissewaard organiseert vier keer een ontbijt, waarbij ondernemers en inkopers nader kennis maken en verder inzoomen op de wederzijdse werkwijzen. Op donderdag 11 mei is de laatste bijeenkomst van de reeks gepland.

Het belang van ondernemers voor lokale maatschappij

Met de komst van het internet is er een grote verandering op gang gekomen in het zaken doen. Want tot 2010 was Koop Lokaal de normaalste zaak van de wereld. Zo bleef een groot deel van de verdiensten lokaal in omloop.

Maar dankzij het internet en met name het beschikbaar komen op smartphones en ontstaan van communities als Facebook en Linkedin veranderden het gedrag van consumenten en bedrijven. De vanzelfsprekendheid van lokaal zoeken en kopen was daarmee verdwenen. Je kon zelfs vanuit je luie stoel in China bestellen; makkelijk en goedkoop.

Voorheen was de vestigingslocatie voor de ondernemer van groot belang, omdat -ie graag dichtbij z’n klant wilde zijn. Mede daardoor ook lokaal moest ‘wortelen’ en zodoende lid werd van de ondernemersvereniging, een bijdrage leverde aan lokale evenementen en sponsoring verzorgde bij sportverenigingen. Dankzij die bijdragen blijven evenementen en lidmaatschappen betaalbaar en bereikbaar voor de hele gemeente. De bemensing van een bedrijf werd ook lokaal georganiseerd en leverden veel stage- en werkplekken op.

Nadelen digitale ontwikkeling

Nadelen van de digitale ontwikkeling reiken dan ook verder dan die ene online aankoop, want wanneer klanten méér en méér online gaan winkelen, dan zijn zaken als service, marketing en klantgerichtheid van een onderneming vooral gefocused op de website en webshop. En is de relevantie van lokale zichtbaarheid voor de ondernemer ook niet langer prioriteit.

Wat gebeurt er wanneer ondernemers hun vestigingsplaats elders zoeken? Vraag je je weleens af of de lokale sportverenigingen het wegvallen van sponsoring kunnen dragen? En wat er in de gemeente zou gebeuren wanneer festivals niet meer georganiseerd kunnen worden. Geen braderie, Spijkenisse Festival of Under The Bridge meer? Waar gaat jouw zoon of dochter zoeken naar een stage- en/of werkplek? Betekent dat dan dat hij/zij op korte termijn gaat verhuizen?

Wees zuinig op onze lokale economie

Als Corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat we kuddedieren zijn. En dat we de behoefte hebben om elkaar fysiek te ontmoeten. Wanneer we die mogelijkheden niet in onze naaste omgeving vinden, dan zoeken we een andere plek om te wonen, werken, leren en recreëren. Om een leegloop van Spijkenisse te voorkomen moeten we dan ook zuinig zijn op onze lokale economie: Koop Lokaal!

Zien wij u ook?

Daarom organiseert gemeente Nissewaard vier keer een ontbijt, waarbij ondernemers en inkopers nader kennis maken en verder inzoomen op de wederzijdse werkwijzen. Persoonlijke uitnodigingen aan ondernemers worden verstuurd in overleg met BIZ Centrum, OVN, MKB en BIZ Halfweg-Molenwatering. U kunt u via deze link aanmelden voor het laatste ontbijt.

Zoek op de website