Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Wilt u ook de politie op uw stoep?

Zoals u weet is veiligheid een belangrijk aandachtspunt binnen de BIZ Halfweg-Molenwatering. Tijdens het DDO (Donkere Dagen Offensief) brengen wij in dit kader, samen met de politie, bezoeken aan bedrijven op Halfweg-Molenwatering.

Hoe goed is uw bedrijf eigenlijk beveiligd? En op welke gebieden ondersteunt de BIZ u in het veilig houden van uw bedrijf en de overige bedrijven op Halfweg-Molenwatering.

De politie wijst u tijdens het bezoek graag op de preventiemaatregelen die u binnen uw bedrijf kunt inzetten tegen criminaliteit.. Daarbij wordt er sinds enige tijd ook aandacht geschonken aan de gevaren van cybercrime – zoals u al kon horen tijdens de informatiebijeenkomst van 7 september.

Ook op afspraak

Wij bezoeken vaak onaangekondigd bedrijven, om te testen hoe goed een bedrijf daadwerkelijk is beveiligd tegen gevaren van buitenaf. Daarnaast bieden wij u ook de gelegenheid om van tevoren al een afspraak maken… als u durft!

Boek een afspraak met ons in via info@bizhm.nl.

 

Zoek op de website