Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

“We hebben ruimte nodig” / verslag BIZ-bijeenkomst

Op 1 december vond de participantenbijeenkomst van de BIZ plaats. Waar liggen de kansen en waar liggen de bedreigingen voor het ondernemen op Halfweg-Molenwatering?

“Wanneer een bedrijf lekker draait, dan komen er opdrachten bij en bestaat het risico dat-ie moet uitbreiden. Op dit moment betekent dat voor ondernemers op Halfweg-Molenwatering dat-ie z’n buurman moet uitkopen, want elke andere mogelijkheid ligt niet binnen onze gemeentegrenzen,” aldus Marnix Trouwborst. De BIZ-voorzitter verwoordde daarmee een van de behoeften van ondernemers op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering.

Het industriepark heeft sinds de start van haar ontwikkeling diverse ontwikkelingen doorgemaakt en er zijn vele wisselingen geweest van ondernemers en gebruikers van bedrijfspanden. En dat maakt dat het regelmatig voorkomt dat een pand vandaag de dag anders gebruikt dan waar het destijds voor werd neergezet. “Op zichzelf een prima ontwikkeling,” vervolgt Trouwborst, “maar ander gebruik stelt ook andere randvoorwaarden.” Dank bijvoorbeeld aan parkeergelegenheid en bereikbaarheid, die door de jaren heen andere vormen heeft aangenomen.

Uitdagingen in de komende periode

Tijdens de jaarlijkse terugkoppeling door het BIZ-bestuur aan haar achterban werden de ondernomen acties opgesomd, maar werden ook langlopende kwesties en toekomstwensen gedeeld. Zo gaf bestuurslid Marcel Benner aan dat de bereikbaarheid van onze regio behoorlijk onder druk komt te staan: “De komende jaren gaan alle bruggen en tunnels in onderhoud, met veel oponthoud en files ten gevolg. Dat moeten wij als ondernemers weten, zodat we ons plan kunnen trekken.”

Maar er speelt meer. IT-ondernemer Martin Waltmans vroeg aandacht voor de oprukkende dreigingen vanuit Cybercrime: “Veel ondernemers zijn zich er niet van bewust dat hun achterdeur wagenwijd open staat. Het is slechts een kwestie van tijd voordat daar iemand naar binnen gaat en je bedrijf in gijzeling neemt.” Voorbeelden van gedupeerde bedrijven groeien gestaag, maar men wapent zich nog te weinig. De BIZ ziet een taak om haar ondernemers voorlichting te bieden. “Kijk eens op www.internet.nl en check je website en e-mail, je zult schrikken van wat je ziet,” tipt Waltmans. “Mocht een ondernemer IT-advies nodig hebben of maatregelen overwegen, dan zijn daar subsidies voor beschikbaar. Een open kan, lijkt me.”

Lokale betrokkenheid

“Nog te vaak zie je ondernemers een klus aan het klaren, welke heel goed door een lokale partij opgepakt had kunnen worden, “weet BIZ-bestuurder Nel van ‘t Hof, “qua lokale inkoop en aanbesteding heeft onze gemeente nog behoorlijke achterstand in te halen.” Om die reden spant BIZ zich in, samen met OVN, BIZ Centrum en MKB Rijnmond, om de inkopers van gemeente Nissewaard bekend te maken met wat zij allemaal binnen de eigen gemeente kunnen inkopen. “Maar daar is nog een behoorlijke weg te gaan.” Om die reden werken de partijen samen met gemeente aan kennisdeling, welke in 2023 in de vorm van ontbijtbijeenkomsten zal worden ingevuld.

En wat geldt voor de gemeente is ook van toepassing op de ondernemers binnen Nissewaard. “Want,” zo vertelt BIZ-bestuurder Roy Verduyn, “veel van ons weten ook niet wat er hier te halen valt.” Om die reden heeft de BIZ een community-app in gebruik genomen, welke voor alle ondernemers op Halfweg-Molenwatering beschikbaar is. “Met deze app in je telefoon is het mogelijk om laagdrempelig melding bij gemeente te doen of camerabeelden veilig te stellen. Maar het is ook een soort van Gouden Gids, waarin je ook je buren kunt vinden.” Ondernemers die op het bedrijventerrein gevestigd zijn en meer info willen over de app kunnen zich melden bij de parkmanager via info@bizhm.nl.

Wensen participanten staan centraal

Tijdens de bijeenkomst kwamen er allerlei zaken voorbij die ondernemers op Halfweg-Molenwatering belangrijk vinden om ook in de toekomst te kunnen blijven ondernemen op hun bedrijventerrein: “Uiteraard gaan we met veel energie door met onze acties, maar we staan zeker open de goede ideeën en wensen van onze participanten, “ besluit voorzitter Trouwborst.

Zoek op de website