Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Wat betekent dat voor u als ondernemer? De gemeente legt het graag uit.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Voortaan kunt u op één plek kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor iedereen die activiteiten ontplooit in de fysieke leefomgeving in Nederland. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Hoe zit dat met bestaande vergunningen?

Als u in uw bedrijf niets verandert aan uw bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en u hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. Verandert er wel iets? U gaat bijvoorbeeld uitbreiden en wilt daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijgt u wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doet u straks in het nieuwe Omgevingsloket.

Ruimtelijke initiatieven

Heeft u een plan en misschien een vergunning nodig, of is uw initiatief complex? De gemeente denkt graag met u mee en kunt u vertellen of uw plan gewenst en haalbaar is. Op omgevingsloket.nl kunt u een verzoek om vooroverleg indienen voor uw plan of initiatief, voor eenvoudige en complexe plannen. U gaat dan aan tafel met alle relevante gesprekspartners van de gemeente, bijvoorbeeld het waterschap, de provincie of de veiligheidsregio. Lees hierover meer op www.nissewaard.nl via de themapagina ‘Omgevingswet’.

Meer informatie over de Omgevingswet

U leest meer over de Omgevingswet en wat dat voor u betekent, op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/c/bedrijven/ . Ook vindt u steeds meer informatie op www.nissewaard.nl . Blijft u onze website bezoeken.

Vragen?

Vragen kunt u mailen naar: gemeente@nissewaard.nl ovv Omgevingswet.

Zoek op de website