Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Het was weer goed donker tijdens de avondschouw

Onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het uitvoeren van een dag- en avondschouw van het bedrijventerrein. Samen met ondernemers, handhavers trok de BIZ er op 22 november weer op uit.

Zodra de zon onder is gegaan op ons bedrijventerrein komen er andere zaken aan het licht dan overdag. Logisch gevolg daarvan is dat de avondschouw zich voornamelijk toespitst op de beoordeling van veiligheidsaspecten. Daarin wordt zowel de beleving (‘hoe wordt de veiligheid beleefd?’) evenals de feitelijk vaststellingen van defecte objecten (‘straatverlichting bij straat x werkt niet’).

Vervolgacties

Op dit moment worden de beoordelingen van de deelnemers verwerkt. Waarna we een overzicht hebben van de cijfers die er zijn gegevens, evenals een lijst van actiepunten.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die gelijk verholpen dienen te worden (zoals lantaarnpalen) en zaken die structurele aandacht behoeven (ontbreken van straatverlichten, verdachte locaties). Deze laatste zaken worden verder behandeld in de handhavingsoverleggen die de BIZ organiseert met politie, brandweer, beveiliging en gemeentehandhaving.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de schouw? Wilt u de volgende schouw ook deelnemen? Stuur ons een mail op info@bizhm.nl of bereik ons telefonisch via 0181-769054.

Hierbij bedanken wij overigens ook nog graag alle deelnemers aan de avondschouw van dit jaar!

Zoek op de website