Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Waar is de BIZ nou helemaal mee bezig?!

Tijdens de laatste bijeenkomst in Carlton Oasis hotel gaf Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering een korte terugblik op de zaken die spelen. Ook daarna valt er weer genoeg te melden. Hieronder een korte weergave van actualiteiten, zodat u goed op de hoogte bent.

Werkzaamheden n218

In de zomer van 2017 zal de Provincie groot onderhoud gaan plegen aan de n218. Dit is de Groene Kruisweg, welke vanaf Geervliet tot en met het Baljuwplein aangepakt zal worden. Het gaat hierbij vooral om vernieuwing van het asfalt, maar het heeft duidelijk effect op de verkeerssituatie. Om die reden heeft Provincie ons (BIZ) gevraagd om input te leveren.

Op vrijdag 30 september heeft BIZ, naast de Provincie, ook de Ondernemers Federatie Spijkenise, Ondernemers Vereniging Nissewaard, Brandie Roobol en BIZ Centrum uitgenodigd. SGS was helaas verhinderd.

De werken zullen tijdens de zomervakantie worden ingezet en zoals het zich nu laat aanzien zullen eventuele afsluitingen alleen ’s nachts plaatsvinden. Op dit moment is men nog in aanbestedende fase, dus er is nog geen aannemer en dus ook geen fasering van werken. De gunning zal naar verwachting eind dit jaar zijn, waarna men in januari 2017 een infomiddag wil organiseren om de ondernemers te informeren. De rol van de BIZ zal vooral informerend zijn naar de ondernemers, we streven er uiteraard naar om de overlast tot het minimum te beperken en zetten dat in al onze gesprekken met de Provincie voorop.

Ondertekening Economic Board Voorne-Putten

Op 29 september jl hebben de wethouders economie van Voorne-Putten een samenwerkingsovereenkomst met VP20 gesloten, waarmee de Economic Board Voorne-Putten geformaliseerd is (zie foto). Namens VP20 ondertekende Paul Verhoef. Met deze ondertekening geven deze partijen aan dat zij structureel willen samen werken om de regionale economie op Voorne-Putten een impuls te geven. VP20 ambieert de rol van regionale spreekbuis van ondernemers en opteert voor een belangrijke positie binnen het regionaal economisch beleid. Bestuurslid Nel van ’t Hof heeft de ondertekening bijgewoond.

Nationaal Programma BE+

Met de inzet op duurzaamheid heeft Halfweg de aandacht van een landelijk consortium getrokken en is zij uitgekozen als koploper in het nationaal programma 250 bedrijventerreinen energiepositief. Op 17 oktober wordt de vervolgaanpak bij TNO in Zeist besproken en op 3 november aangekondigd tijdens het Nationaal Bedrijventerreinen Congres in Zaandam. In navolging van de eerdere nominatie als meest inspirerende bedrijventerrein is dit een mooi vervolg. Het is bovendien goed voor de bekendheid van het gebied. Het consortium BE+ bestaat onder andere uit TNO, SKBN en OostNV.

Belangenbehartiging: leegstandsbestrijding

In het kader van leegstandsbestrijding heeft BIZ op een eerder moment al eens met een delegatie van gemeente gebrainstormd. Dit heeft deze week een vervolg gekregen. Tijdens die samenkomst heeft de BIZ ideeën ingebracht, welke zouden kunnen bijdragen aan betere verhuurbaarheid van leegstaand vastgoed, dan wel aan de herontwikkeling ervan. Dit gaat nader onderzocht worden, maar is niet bij voorbaat onmogelijk.

Ook is gepleit voor meer ruimte in het bestemmingsplan, zodat gebruikers en pandeigenaren meer mogelijkheden hebben met hun pand. Denk daarbij aan meer flexibiliteit, waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens makkelijk mogelijk worden.

Integrale veiligheid

Op 21 september jl heeft BIZ een overleg gehad met onder andere de Officier van Justitie, Innovation Quarter, RIEC, politie en gemeente. Op de agenda stond integrale veiligheid, wat in de Nissewaard heel actueel blijkt te zijn. Men is zeer geïnteresseerd in de aanpak van de BIZ, welke met het KVO, eDetect en cameraproject overduidelijk haar verantwoordelijkheid pakt. BIZ heeft aangegeven wat de BIZ allemaal doet en ruimte gelaten om daarvan te leren.

SS&RM fieldlab in Spijkenisse

Op 31 mei jl tekenden wethouders Jan Willem Mijnans en Christel Mourik een akkoord met de studio Veiligheid, welke namens Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hiermee komt er een zogenaamd fieldlab naar de Nissewaard, waarmee de regio hoopt innovaties op het gebied van veiligheid en weerbaarheid te vergroten. SS&RM staat voor Smart, Safe & Resillient Mainport. In Zuid Holland zijn nog 14 fieldlabs in de maak, met allen hun eigen thema. De insteek van de gemeente is dat de activiteiten binnen het fieldlab tot buitenlandse investeringen zal leiden en zodoende een impuls geeft aan de lokale en regionale economie.

De SS&RM heeft voorlopig kosteloos onderdak bij de BIZ, aan de Fermiweg 20. Op deze manier proberen we het fieldlab op Halfweg te laten wortelen en de lokale ondernemers te kunnen laten aanhaken op de behoeften van het fieldlab.

Bijeenkomst regionale ondernemersverenigingen

Op 21 september jl organiseerde OFS (Ondernemers Federatie Spijkenisse) in samenwerking met OVB (Brielle) en VRB (Rozenburg) een bijeenkomst in Swins te Rockanje. Met als doel om als ondernemersverenigingen kennis te maken met elkaar en mogelijke samenwerking te verkennen. Ook bestuursleden Daan van der Ent en Ronald van der Vlies waren hierbij aanwezig. Met sprekers Bert Jaski (voormalig CEO MOT) en Harry Geerlings (Hoogleraar Erasmus) werd er zeer kwalitatieve presentatie voorgeschoteld. Aansluitend sloot society zanger Ger Vos de avond af. De bijeenkomst was succesvol en wordt opgevolgd door een gezamenlijk bezoek aan de Euromast op 11 oktober a.s.

Bereikbaarheid Voorne-Putten

Zoals u wellicht weet houdt de Verkeersonderneming zich bezig met de bereikbaarheid van deze regio. Zij heeft daarvoor ‘het DNA van het gebied’ bepaald, waarmee haar duidelijk is geworden hoeveel verkeersbewegingen er zijn, waar de knelpunten zitten en welke mogelijkheden er zijn om overlast te verminderen. Met die informatie is zij een aanbesteding gestart, waarmee ze hoopt dat er dienstverleners zullen opstaan die met geschikte alternatieven komen. Denk aan apps, andere reisgidsen, korting op openbaar vervoeren meer van dat soort dingen.

In de beoordeling van die aanbesteding is de BIZ een van de beoordelaars, waarmee zij invloed heeft op de besluitvorming. Houdt in dat de BIZ invloed heeft op uiteindelijke keuze voor dienstverleners die de kans krijgen op Voorne-Putten.

Utrechts bedrijventerrein interesse in eDetect

Bestuurslid Ron Smit heeft in Utrecht positief gepleit voor de eDetect-app van de BIZ. Onlangs sprak de parkmanager in een opvolgend gesprek met de penningmeester van de lokale parkmanagementvereniging en heeft hem van meer info voorzien. Deze wordt binnenkort in hun bestuur besproken. Wordt vervolgd!

Meer weten?

Heeft u een vraag over één van de bovenstaande zaken? Of over de andere activiteiten vanuit de BIZ? Neem dan contact op met parkmanager Boyd Bartels, via info@bizhm.nl of 0181-769054.

Zoek op de website