Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Ongeval door trailer, houd rekening met parkeren (KVO)

‘Houd rekening met uw buren!’ Het vrachtwagenparkeren is een knelpunt waarin veel aandacht wordt besteed door de KVO-partners. Ondernemers op het bedrijventerrein zelf hebben hier zelf ook een belangrijke rol in.


Ten aanzien van het vrachtwagenparkeren en overnachten melden politie en BOA ’s dat zij met grote regelmaat chauffeurs wegsturen en verbaliseren, maar dat de situatie onhoudbaar blijft zolang bedrijven die bestemmingslocatie zijn voor deze chauffeurs hen niet in de gelegenheid stellen om te lossen of op het terrein te parkeren.

Politie en BOA ’s verzoeken deze bedrijven om hun bloktijden te verruimen óf de chauffeurs bij voorbaat te laten weten waar zij moeten parkeren indien zij niet tijdig arriveren om te kunnen lossen.

De BIZ verzoekt deze bedrijven om rekening te houden met het feit dat omliggende bedrijven overlast ervaren van overnachtende chauffeurs: “Houdt rekening met uw buren.”

Politie meldt tevens dat er extra bebording zal worden geplaatst, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat overnachten in vrachtwagens op het bedrijventerrein niet is toegestaan.

Ongeval door trailer

Er is tijdens het overleg ook aangegeven dat niet alleen de overnachtende chauffeurs een probleem zijn, maar ook de geparkeerde trailers. Deze staan op diverse plaatsen gevaarlijk geparkeerd en zetten de verkeersveiligheid onder druk.

Er is reeds een ongeval te betreuren geweest. Het voltallige KVO-werkteam roept de ondernemers dan ook op om rekening te houden met de veiligheid van de medeweggebruikers. Zorg voor voldoende afstand tot bochtstralen en zichtbaarheid van deze objecten.

Meer informatie

Heeft u input voor het KVO-overleg, of wilt u een keer deelnemen? Stuur een mail aan info@bizhm.nl.

Zoek op de website