Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Vrachtwagenhinder: bij de bron aanpakken

De dienstdoende wijkagent op Halfweg-Molenwatering geeft tijdens het meest recente KVO-overleg een update inzake de diverse politie-acties op ons bedrijventerrein.


De politie pleegt bijvoorbeeld inzet inzake overnachtende vrachtwagens. Er wordt actief verwezen, verbaliseerd en weggestuurd, maar het probleem zou beter bij de bron aangepakt worden. En die ligt nog weleens bij het feit dat chauffeurs niet kunnen lossen op hun bestemming en moeten wachten tot de volgende dag. Met als gevolg dat ze ter plaatse moeten overnachten.

Politie vraagt daarom de ondernemers op Halfweg-Molenwatering hierin mee te denken. Zo wordt er samen voor gezorgd dat dit probleem niet ontstaat – door: óf te ledigen, óf de chauffeur vooraf naar een overnachtingsplek te verwijzen.

Op zoek naar structurele oplossingen

Naast het betrekken van politie en gemeentehandhaving in het verbeteren van overlast door parkeerhinder gaat de BIZ Halfweg-Molenwatering in de komende BIZ-periode ook op zoek naar andere manieren om voor het slimmer benutten van de parkeerruimte die er is en/of het creëren/vinden van extra parkeerruimte op – of nabij – het bedrijventerrein.

Heeft u hierover ook goede ideeën? Laat het ons weten via info@bizhm.nl.

Zoek op de website