Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Voorne-Putten Werkt per 1 januari 2017 van start

Donderdag 10 november hebben de vier wethouders werk en inkomen van Voorne-Putten hun handtekening gezet voor de oprichting van Voorne-Putten Werkt.

Vanaf 1 januari 2017 is Voorne-Putten Werkt dan hèt werkleerbedrijf op het eiland en in het havengebied. Dit bedrijf zorgt er in de toekomst voor dat zowel inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap als inwoners die moeilijk aan een baan komen, weer aan het werk gaan.

De eerste fase voor een volledig werkleerbedrijf voor alle inwoners op Voorne-Putten is de ondertekening van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan tussen de colleges van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. De voormalige sociale werkvoorziening De Welplaat gaat hierdoor vanaf 1 januari op in Voorne-Putten Werkt. De organisatie zorgt voor gemeenten Nissewaard en Brielle voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet. Voor de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne organiseert Voorne-Putten Werkt in eerste instantie vooral de uitvoering van de Wsw en een deel van de Participatiewet. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit terrein- en groenonderhoud, assemblage, montage of verpakkingswerk of het schoonhouden van panden.

Wethouder Christel Mourik, gemeente Nissewaard: ‘Door de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet bij een nieuwe organisatie neer te leggen, met centrale aansturing door de gemeente Nissewaard, kunnen we er beter voor zorgen dat al onze inwoners als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat nog een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Ook zijn we beter in staat de bezuinigingen van het Rijk het hoofd te bieden.’

Samenwerken met bedrijven

Wethouder Hans van der Velde, gemeente Hellevoetsluis is erg blij met deze stap: ‘Voorne-Putten Werkt is een mooi succes voor de gemeenten, werkgevers en werkzoekenden in de regio. Samenwerken om de beste kandidaat, met of zonder beperking, te vinden voor een passende baan: dat wordt de uitdaging. We zoeken naar een goede balans tussen een duurzame samenwerking met werkgevers en tegelijkertijd maatwerk voor de kandidaat. Wat mij betreft is dit een geweldige kans voor kandidaten om weer aan de slag te gaan!’

Bedrijven kunnen bij Voorne-Putten Werkt terecht voor personeel, uitbesteden van werk, informatie en advies over Wsw en Participatiewet en de vele subsidieregelingen die er zijn. De (kandidaat-) werknemers doen er vooral werkritme op. Tegelijkertijd worden zij getraind en begeleid en ontwikkelen mensen hun vaardigheden en competenties. Het doel is altijd: op weg naar een reguliere baan of een baan die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Werkgevers en opdrachtgevers zijn daarbij onmisbare partners. De accountmanagers zijn bemiddelaar en de verbindende schakel tussen werkgevers en de klaargestoomde kandidaat-werknemers van Voorne-Putten Werkt.

Passende baan

Voorne-Putten Werkt zet zich in om een passende baan te zoeken voor inwoners met of zonder handicap. Dit zorgt ervoor dat bedrijven kunnen kiezen uit kandidaten die het beste bij de functie past. Maar maakt het voor bedrijven ook aantrekkelijk om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te detacheren (zowel individuele als groepsdetachering). Wethouder Wilbert Borgonjen, gemeente Brielle: ‘Het is daarbij belangrijk dat onze gemeenten zich gezamenlijk inzetten voor het begeleiden van groepen werknemers naar passende arbeid.’ Voorne-Putten Werkt regelt de voorzieningen en de begeleiding van de kandidaten om de werkgever maximaal te ontzorgen. Het uitbesteden van werk aan Voorne-Putten Werkt betekent dat werkgevers, naast sociaal ondernemen, zich kunnen richten op hun kerntaken.

Wethouder Paméla Blok-van Werkhoven, gemeente Westvoorne: ‘Wij hebben al jarenlang ervaring met de inzet van Wsw’ers , zowel in de buitenruimte, het strand als op ons gemeentehuis. Met Voorne-Putten Werkt krijgt dit regionaal een extra impuls en leidt de samenwerking tot participatie in optima forma.’

Zoek op de website