Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Vertrek voorzitter van Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering

Na ruim drie jaar de rol van Voorzitter te hebben vervuld, heeft Marnix Trouwborst besloten om zijn functie neer te leggen. We zijn dankbaar voor zijn leiding, toezicht en inspanningen om de BIZ door te ontwikkelen.

Gedurende zijn tijd als voorzitter heeft Marnix zich ingezet voor samenwerking, professionalisering en voortdurende verbetering om de positie van de Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering (SBHM) op het bedrijventerrein te versterken. Onder zijn voorzitterschap werd met succes de BIZ gecontinueerd en is er vooruitgang geboekt in samenwerking met de lokale en regionale overheden.

Het bestuur heeft een proces voor de selectie van een nieuwe voorzitter in gang gezet en zal binnenkort aankondigen wie Marnix zal opvolgen. Het bestuur is vastbesloten om een geschikte opvolger te vinden die de visie en waarden van SBHM kan voortzetten en kan voortbouwen op het solide fundament dat de achterliggende jaren is gelegd.

We willen Marnix bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging.

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:

Ronald van der Vlies
Vice-voorzitter
Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering
r.vandervlies@autodekker.nl

Over SBHM

De stichting heeft ten doel binnen de bedrijveninvesteringszone (BI-zone) Halfweg-Molenwatering de collectieve ambities van de ondernemers op het bedrijventerrein door middel van het businessplan tot uitvoering te brengen en activiteiten te ontplooien in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de economische ontwikkeling, de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de veiligheid van de bedrijveninvesteringszone.

Zoek op de website