Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Verslag informatiebijeenkomst BIZ Halfweg-Molenwatering, 7 september 2016

Op woensdag 7 september werden de participanten van BIZ Halfweg-Molenwatering, tijdens een bijeenkomst in het Carlton Oasis hotel, door het bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen van de BIZ sinds de laatste informatiebijeenkomst die in januari plaatsvond.


Boyd Bartels, die belast is met het parkmanagement, toonde in een duidelijke presentatie de vorderingen die ten aanzien van ‘schoon, heel en veilig’ zijn gemaakt op het bedrijventerrein, John Kruythoff (Alert Security) gaf een uiteenzetting van de BIZ-app (eDetect), de wijkagent Sefa Ayali en Vincent Stittelaar stonden stil bij het voorkomen van criminaliteit, enkele rechercheurs toonden beelden van het gevaar van cybercriminaliteit, Martin Waltmans (Isaeus) gaf aan hoe je dit gevaar kan keren en Gerard Vos presenteerde zich als nieuwe mobiliteitsmanager van de Verkeersonderneming.

Bekijk de presentaties

Via onderstaande links kunt u de verschillende presentaties inzien, tevens vindt u op onze Facebook-pagina een foto-impressie van de bijeenkomst.

Wilt u meer weten over deze zaken? Neem dan contact op met Boyd Bartels, via info@bizhm.nl.

Aan het einde van de bijeenkomst deelde één van de participanten zijn ergernis over een actuele situatie op het terrein. Binnenkort wordt hier verder over gesproken.

De interessante meeting werd afgesloten met een informeel samenzijn. Of door de deelnemers gebruik gemaakt gaat worden van de verschillende hints en aanbiedingen, is uiteraard aan henzelf.

Uw mening telt

Zoals gisteren ook genoemd, roepen wij u hierbij ook nog graag op om uw mening te geven over veiligheid op Halfweg-Molenwatering, middels de KVO-enquête. Alleen met genoeg reacties kan ons bedrijventerrein worden gehercertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Vul nu de enquête in >>

U draagt er mee bij aan een veiliger bedrijventerrein. Met KVO-certificaat op zak is er tevens een grote kans dat u bij uw verzekeraar in aanmerking voor een korting op uw bedrijfsrisicoverzekering.

Zoek op de website