Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Veilig ben je samen… of niet

“Mensen zijn bepalend voor het succes van een samenwerking,” zegt Sefa Ayali, “zij kunnen zo ’n alliantie maken of breken, zeg ik altijd.” Op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering waakt de wijkagent met zijn collega ’s over de openbare orde en veiligheid: “Maar ik ben ook maar een onderdeel hoor, want veiligheid regel je met elkaar.”

Al sinds 2010 is Sefa een bekend gezicht op het bedrijventerrein, welke, tezamen met woonwijk Schiekamp, tot zijn werkgebied behoort. Hij heeft een scharnierfunctie, zoals hij dat zelf omschrijft: “Politie gaat in basis over de openbare orde, is de handhaver in het gebied. Met handhaving bestrijdt je symptomen, als wijkagent ga je een stapje verder en zoek je mogelijkheden voor een duurzame oplossing door verschillende disciplines aan elkaar te koppelen.”

Sefa duidt daarmee op de samenwerking die hij al sinds 2010 met het parkmanagement heeft: “Dat werkt perfect, want als wijkagent kun je nooit overal tegelijk zijn. Je bent slechts een onderdeeltje van het geheel. Met een parkmanagementorganisatie in je gebied, tegenwoordig onder de BIZ, heb je veel betere toegang tot de ondernemers. En met de werkgroep van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) houdt de BIZ de lijnen tussen de ondernemers, overheid en handhavers kort. Daar ben ik blij mee.

Dalende misdaadcijfers

Mede dankzij die langlopende, structurele samenwerking is de veiligheidssituatie in het gebied op orde, zo vindt de wijkagent. Hij ziet dat terug in de periodieke cijfers, welke hij regelmatig deelt met de werkgroep KVO: “Die laten een daling zien, we hebben zo nu en dan een incident, maar over het geheel genomen is dit een veilig terrein. En als het goed is merken de ondernemers daar niks van, maar zouden ze wel moeten weten dat die situatie voor een groot deel te danken is aan de samenwerking die zij in de BIZ hebben geborgd.”

“Er zijn legio goede voorbeelden te noemen, waaruit het voordeel van die samenwerking blijkt,” gaat Sefa verder, “wanneer het bijvoorbeeld om een diefstal gaat, dan is een belletje naar de BIZ voldoende om de meest relevante ondernemers direct in kennis te stellen van een toegenomen risico. Daarmee zijn zij alert gemaakt en zullen ze de nodige maatregelen nemen. Zonder de BIZ lukt ons dat niet.” Een ander voorbeeld is de DDO-aanpak (Donkere Dagen Offensief), waarbinnen Sefa samen met de parkmanager bedrijfsbezoeken brengt. Op die manier heeft hij intussen het halve bedrijventerrein gehad: “Daar gaan we de komende periode ook gewoon mee verder, het werkt uitstekend.”

Bijkomend voordeel van KVO en DDO is dat je leerpunten oppikt. “Je merkt dat verschillende partijen binnen het veiligheidsvraagstuk hun rol anders invullen. Dat is een leerpuntje, is mijn mening.” Want, zo zegt Sefa, betrokkenheid is van levensbelang. De randvoorwaarde voor een succesvolle onderneming is een veilige werkomgeving. En die onderhoudt je met elkaar. “De ondernemer zit midden in het gebied, ziet en hoort van alles, kijken anders naar situaties, dus zij zijn van onschatbare waarde voor een wijkagent en voor elkaar.” Bovendien hebben ze met elkaar een grote invloed op de gang van zaken en besluitvormingen in het gebied. “Maak daar gebruik van,” tipt de wijkagent.

Melden helpt echt

Voor de toekomst ziet Sefa ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de kwaliteit van het gebied. Verloop in ondernemingen, aanwas van andersoortige bedrijvigheid en de komst van meer mensen naar het terrein hebben bijvoorbeeld effect op de verkeerssituatie. “Maar gaat ook milieu-effecten hebben. Dus we zullen er met z’n allen kien op moeten zijn dat het goed blijft lopen.” Sefa roept dan ook elke ondernemer op om signalen te melden, verdachte situaties niet voor zich te houden, maar te delen. “Dat kan via de e-Detectapp van de BIZ en via mail of telefoon. Maar melden helpt echt, alleen dan kunnen we reageren.”

Sefa is regelmatig in het gebied, maar u kunt ook een afspraak maken. Wilt u meer weten over KVO, DDO of de eDetect-app? Neem contact op met BIZ via info@bizhm.nl.

Zoek op de website