Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>
">
Schouw
SVO
Veiligheid

Samenwerken aan veiligheid

Publicatiedatum: 20 juni 2024

BIZ Halfweg-Molenwatering zet zich in voor een veilig bedrijventerrein. Een goede samenwerking tussen partijen als de BIZ, gemeente, politie, brandweer en Platform Veilig Ondernemen (PVO) is hierbij van cruciaal belang. Daarom zitten we periodiek met elkaar om de tafel. Maar we horen ook graag van u. Sluit u aan tijdens het aankomende SVO-overleg op maandag […]

Bijeenkomst
Cybercrime
Veiligheid

Houdt u een cybercrisis onder controle?

Publicatiedatum: 22 januari 2024

De kans om gehackt te worden, is groter dan de kans op brand. Toch zijn meer ondernemers beschermd tegen brand dan tegen cybercriminaliteit. Vanuit de BIZ informeren wij u graag hoe u zich kunt weren tegen deze vorm van criminaliteit. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) organiseert samen met MKB Rotterdam-Rijnmond en Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden een […]

">
Inbraakpreventie
SVO
Veiligheid

Praktische tips om inbraak en (cyber)diefstal in uw bedrijf te voorkomen!

Publicatiedatum: 11 december 2023

Vanuit de BIZ zetten we ons in voor een veilig bedrijventerrein. Periodiek hebben we met partijen als gemeente, handhaving, politie en brandweer een SVO-overleg (Samen Veilig Ondernemen). Vanuit dit oogpunt delen we graag met u praktische tips om inbraak en (cyber)diefstal te voorkomen. Veilig Halfweg-Molenwatering Vooral in deze donkere dagen zien we een stijgende lijn […]

">
Bijeenkomst
Omgevingswet
Veiligheid

Themabijeenkomst 19 december: Georganiseerde criminaliteit en ondermijning & Omgevingsvisie Nissewaard

Publicatiedatum: 28 november 2023

Recent is er een drugslab ontmanteld op het bedrijventerrein en we kregen te horen dat vrachtwagenchauffeurs regelmatig met criminaliteit te maken hebben. Steeds vaker wordt zichtbaar hoe ondermijning onze bonafide ondernemingen de pas afsnijden. Daarnaast wordt naar aanleiding van de Omgevingswet, een omgevingsvisie opgesteld die gaat over de toekomst van de gemeente. Het is dus […]

">
Avondschouw
SVO
Veiligheid

Samen Veilig Ondernemen (SVO) op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering

Publicatiedatum: 13 november 2023

De BIZ zet zich in voor een veilig bedrijventerrein. Daarom organiseert de BIZ periodiek een SVO-overleg. Hierbij schuiven partijen als de gemeente, politie en handhaving aan om de veiligheid van het bedrijventerrein te verbeteren. Afgelopen maandag was weer zo’n overleg.

">
Overleg
Veilig Ondernemen
Veiligheid

Sluit u aan tijdens de avondschouw op 6 november?

Publicatiedatum: 24 oktober 2023

Om de veiligheid van Halfweg-Molenwatering te verbeteren, vindt er periodiek een veiligheidsoverleg plaats. Tijdens dit overleg zit de BIZ samen met de gemeente, politie, brandweer en andere stakeholders aan tafel. Op 6 november staat dit overleg weer gepland en vindt er aansluitend een schouw plaats. U bent van harte welkom om aan te schuiven.

">
Brandpreventie
Veilig Ondernemen
Veiligheid

Is uw meterkast op peil?

Publicatiedatum: 12 oktober 2023

De BIZ zet zich in voor een veilig Halfweg-Molenwatering. In de week van de veiligheid delen we graag extra informatie met u met tips om uw bedrijf veiliger te maken. Deze keer richten we ons op brandpreventie. 

Criminaliteit
Veilig Ondernemen
Veiligheid

Veiligheidstips: herkent u criminele activiteiten?

Publicatiedatum: 10 oktober 2023

Deze week is het de week van de veiligheid. Vanuit het Platform Veilig Ondernemen (PVO) wordt er deze week iedere dag een berichtje geplaatst met veiligheidstips. Vandaag gaat het over het herkennen van criminele activiteiten. 

Cybercrime
Veilig Ondernemen
Veiligheid

Veiligheidstips: Cybercrime

Publicatiedatum: 9 oktober 2023

Vandaag start de week van de veiligheid. Vanuit het Platform Veilig Ondernemen (PVO) wordt er deze week iedere dag een berichtje geplaatst met veiligheidstips. Vandaag gaat het over cybercrime. 

BHV
Veilig Ondernemen
Veiligheid

Heeft u voldoende bedrijfshulpverleners binnen uw organisatie?

Publicatiedatum: 4 september 2023

Eens in het kwartaal vindt er een veiligheidsoverleg plaats. Hierbij overlegt de BIZ met partijen als de politie, brandweer en gemeente over de veiligheid van het bedrijventerrein. U als ondernemer mag hierbij ook aanschuiven. Onlangs was er weer zo’n overleg. Daarbij kwam ook bedrijfshulpverlening (BHV) aan bod. Hoe is dit binnen uw bedrijf georganiseerd?

Zoek op de website