Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Strooien op eigen terrein Halfweg-Molenwatering in de komende winter

Op dit moment bereiden wij ons voor op het komende winterweer, vanuit de BIZ zorgen we graag dat u ook op uw eigen terrein geschikte maatregelen kan treffen.

Eerder al informeerden wij bij de de gemeente naar hun strooiplan voor Halfweg-Molenwatering. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven op het bedrijventerrein ook op het eigen terrein gladheid kunnen bestrijden zoeken we nu contact met partijen die hierin kunnen voorzien. Daarbij verkennen we of er dan vanuit collectiviteit voordeel bedongen kan worden.

U heeft vanuit een dergelijk voorstel dan zelf de kans om te profiteren van scherpe tarieven. Wij informeren u binnenkort nader.

Op de website van de gemeente vindt u het actuele strooiplan via https://www.nissewaard.nl/parkeren-verkeer-en-vervoer/parkeren-verkeer-en-vervoer_to/gladheidsbestrijding.htm

Merkt u op dat er niet gestrooid volgens het plan? Wilt u hier melden van maken bij de BIZ, via info@bizhm.nl.

Zoek op de website