Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Samenwerken met de buren: beter kan niet!

Welke activiteiten gaan we in de komende vijf jaar ontplooien? De BIZ voelde diverse ondernemers aan de tand. Waar zien zij de kansen voor het schoon, heel, veilig, bereikbaar en duurzaam maken én houden van ons bedrijventerrein?

Na een brede bijeenkomst eind 2019 kreeg het BIZ-bestuur van de toenmalige aanwezigen een applaus voor de activiteiten die zij in de achterliggende BIZ-periode heeft uitgevoerd. “Maar er ligt een schone taak om ook voor de komende vijf jaren met een gedegen plan te komen,” aldus voorzitter Marnix Trouwborst.

Onlangs rondde hij een serie gesprekken af, waarmee hij bruikbare input vergaarde voor het nieuwe BIZ-plan, dat de komende periode vorm zal krijgen.

Op Valentijnsdag schoven diverse ondernemers bij elkaar aan om in klein comité iets dieper in te gaan op de BIZ-resultaten van voorheen en haar ambities van morgen. Ook in de weken daarna volgden soortgelijke gesprekken. Een korte terugblik.

“Je hoeft er niet op te vertrouwen dat je geen aandacht meer hoeft te geven aan hetgeen je bereikt hebt, want dan kom je van een koude kermis thuis. Je moet de touwtjes strak houden en dat doet de BIZ voor ons”

Koos Wennekes (SGS)

Collectief belang

Er wordt over het algemeen positief gereflecteerd op de BIZ en haar activiteiten. Etiënne Raven van ASN ziet de BIZ als must: “Wanneer je het niet goed doet wordt het een zooitje en wordt je leeggeroofd door allerlei inheemse volken.” “Maar,” vult André Lok hem aan, ”we zitten op een sterk verouderd terrein. Daar moet echt wat aan gebeuren, wil je er nog langer mee kunnen doen en klaar zijn voor de toekomst.”

Evenals André en Etiënne menen ook anderen dat de kern vernieuwd moet worden. “Dit is belangrijk voor waarde behoud en groei van en op het terrein,” weet Maurits de Haan (Nijman Zeetank). Ronald v/d Leer (Totaal Vers) roept op tot focus: ““Algemeen belang van alle ondernemers is de kerntaak van de BIZ. Zoom niet te veel in op individuele belangen.”

“Ik zie nood voor een cultuur, waarin men verantwoordelijk is voor het eigen terrein. En we daarin gezamenlijk voor een ‘plus’ zorgen”

Etienne Raven (ASN)

Veiligheid

Frederik Reimers (Carloton Oasis) hecht, vanwege zijn 24/7 diensten, een groot belang aan veiligheid en representativiteit: “Met de camera ’s en bloembakken is er gewerkt aan het imago en de veiligheidsbeleving en dat lukt, volgens mij. Dat kun je niet in je eentje, zoiets moet je samen doen.”

Henk Grootveld (Praxis) is het daar roerend mee eens: “Wij hebben een groot terrein en lossen een aantal zaken zelf op, maar qua imago en veiligheid zijn we aangewezen op de samenwerking met de buurt. Wij zouden graag aansluiten bij het collectieve camerasysteem” Etiëne Raven (ASN) vult aan: “Je betaalt iets meer belasting, maar dat wordt besteed aan de omgeving t.b.v. je eigen onderneming.”

“De kruising bij Kooy en het Carlton is levensgevaarlijk is,” denkt Cornelis van Genderen (Getron), “hier gaat nog een keer een dode vallen.” Ook vindt hij dat langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) op diverse plekken gevaar loopt door het ontbreken van wandel- en fietspaden. Natalie van Burik (Kongsberg) valt hem bij: “Veel mensen kiezen dan toch maar voor de auto i.p.v. fiets of OV. Dat brengt vervolgens weer parkeeruitdagingen mee.”

Van Genderen heeft in samenwerking met zijn buurman Framo varkensruggen neergelegd: “Daarmee voorkomen we dat chauffeurs de bermen kapot rijden. Ook dat draagt bij aan een verzorgde uitstraling.”

“Maar vergeet ook niet dat we op een gemengd bedrijventerrein zogenaamde BRZO-bedrijven huisvesten,” vult Maurits de Haan aan. “Nijman Zeetank heeft bijvoorbeeld een zwaardere milieucategorie, waardoor er bepaalde risico ’s zijn. Ik denk dat het goed is om dat met elkaar te weten en daarop oefeningen te organiseren.”

Duurzaamheid

“We leven in een tijd dat we ons bewust zijn van de invloed die we hebben op onze omgeving,” vertelt Ronald van der Vlies (Auto Dekker), “ook een bedrijventerrein en haar gebruikers moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Het aanleggen van biodiverse groenstroken en waterdoorlatende bestrating kun je enkel met elkaar realiseren. Ook daar ligt een taak voor de BIZ.”

“Maar denk ook aan laadfaciliteiten en solarprojecten,” vult Ad Jongenelen aan, “Ons dak en veiligheidsvoorschriften beperken de mogelijkheden van zonnepanelen, maar we willen er wel iets mee. En als we snel over willen naar elektrisch rijden, dan moet je dat wel faciliteren.”

“We noemen dat een ‘no-regret’,” vult Maurits de Haan aan, “zaken welke je moet doen en waar je geen spijt van zult krijgen. Ik zie graag verdere samenwerking op het gebied van duurzaamheid ontstaan.”

Onlangs presenteerde wethouder Leon Soeterboek in theater De Stoep welke economische plannen hij heeft voor de gemeente Nissewaard. “Daarin werd Halfweg bij toenaam genoemd. Er moet op ons terrein aardig wat vernieuwd worden, dus zullen we onze gezamenlijke input absoluut over het voetlicht brengen,” vertelt Marnix Trouwborst. Annemieke Lemaire ziet kansen: “Werk maken met werk: ondernemers sluiten aan op revitalisering gemeente.”

Vastgoedwaarde

Voor veel ondernemers en gebruikers van vastgoed geldt dat zij tevens eigenaar zijn van hun werklocatie. “Je pensioen zit in die stenen,” geeft André Lok aan, “daar moet je dan ook zuinig op zijn. Met een BIZ kun je met elkaar zuinig zijn op de inkomsten van de toekomst.”

Aan de Hofweg werd onlangs een ondernemer bezocht door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijmond (VRR), conclusie: verhuur wordt toegestaan ná de nodige investeringen.

Voor veel panden van vóór een bepaalde datum geldt hetzelfde, dat de courantheid niet meer volstaat en dat daarmee de verhuurbaarheid verdwenen is. De panden staan volgens hedendaagse normen te dicht op elkaar, waardoor er problemen ontstaan met: verzekerbaarheid, veiligheid, milieurisico, verzekering na brand. “Dit komt voort uit het bouwbesluit van 2012,” weet Cornelis van Genderen, “hier ligt volgens mij een taak voor de BIZ. Ondernemers moeten dit weten. En wat ze ermee zouden moeten.”

Maurits de Haan maakt zich zorgen over de revitalisering van de BRZO-bedrijven en heeft het gevoel dat men deze bedrijven liever ziet vertrekken van het terrein. Zo zijn er geen mogelijkheden tot uitbreiding, waardoor Nijman zich serieus aan het oriënteren is op een betere vestigingsplaats: “Net als elk gezond bedrijf streven we groei na. En dat kan niet op de plek waar we nu zitten. Ik weet zeker dat meer bedrijven dit probleem hebben. Het zou toch zonde zijn om die te zien vertrekken.”

Overlast

Er zijn zeker aandachtspunten, waar men een rol voor de BIZ ziet. Een ondernemer vertelt dat hij geregeld `s nachts met de politie op pad gaat om jongeren aan te spreken op de overlast die zij veroorzaken. En de mate van zwerfvuil loopt ook de spuigaten uit. Daarnaast

Op onder andere de Kelvinweg en de Edisonweg wordt er vaak veel te hard gereden en soms worden deze in de avonduren en `s nachts gebruikt als racebanen.

Ook zijn overnachtende chauffeurs op het terrein een probleem, met name de slecht betaalde chauffeurs. Deze chauffeurs hebben geen mogelijkheden om op een betaalde parkeerplaats te staan en een hotelkamer te huren. “De oplossing ligt niet bij de individuele bedrijven,” meent Cornelis van Genderen, “die hebben hun dure meters zo nuttig mogelijk benut. Parkeren op eigen terrein is zes keer zo duur als parkeren achter de McDonalds, dat mag je een ondernemer niet opleggen.” Wellicht is een containerhotel een oplossing of andere voorzieningen, maar je kunt het niet laten versloffen.

“Houd wel in de gaten dat we het hier ook over fatsoen en gezond verstand hebben,” vertelt Ad Jongenelen (Scandia Stores), “parkeren op een inrit slaat gewoon nergens op. Soms kunnen wij niet bij ons eigen pand komen. Het is aan de ondernemer om zijn personeel en leverancier juist te instrueren en daar op te letten.”

“Mijn idee,” beaamt Etiënne Raven, “ik zie nood voor een cultuur, waarin men verantwoordelijk is voor het eigen terrein. En waarin we gezamenlijk voor een ‘plus’ zorgen.”

Wat betreft de toekomstvisie van de BIZ vindt Nathalie van Burik dat de BIZ niet te breed moet kijken. Kijk vooral lokaal en behoud focus, zegt ze. Ze denkt dat veel ondernemers willen weten waar ze nu precies voor betalen.

Zaken doen

Voor de toekomst van de BIZ geeft Teus Visser (Reikon) aan dat hij graag wil zien welke samenwerkingen er tot stand kunnen komen door meer handel tussen de bedrijven op het terrein. Hij is een voorstander van een Bidbook, waar de bedrijven zich aan elkaar kunnen presenteren. “Samenwerken met de buren: beter kan niet! Het uitsluiten van de logistieke kosten is de eerste winst.”

“Wanneer je blij bent met een lokale dienstverlener dan gun je hem meer business”

Annemieke Lemaire (Kongsberg)

Ook Arnold Devilee (Mundo Steigers) ziet de kans: “Veel grotere organisaties hebben een inkoper of een landelijke regeling, kleinere ondernemers hebben dat niet. De drukte zorgt ervoor dat je onvoldoende tijd neemt om je besparingskansen op te sommen.”

“Samen inkopen kan ook tot mooie voordelen leiden,” geeft Arie vd Wulp (Volvo vd Wulp) aan, “wellicht niet voor iedereen interessant, maar het kan echt wel voor veel ondernemers relevant worden.” Kachiri Burgts (B&S Global) ziet ook kansen voor een Bidbook: “Ik werk veel vanuit ons kantoor in Dordrecht, met een smoelen- of bidbook blijf je ook in Spijkenisse aangehaakt.” Nathalie van Burik (Kongsberg) zou op de website graag overzichten zien van pakketten.

Samen met de anderen komt ze tot een lijstje: kosten voor RI&E, strooien, het keuren van brandblussers, auto-ambulance, verzekeringen, gezamenlijk afval en beveiliging van de panden. Ook de bewegwijzering biedt kansen en zelfs een havennummer wordt genoemd.

Baas op eigen terrein

André Lok stelt de vraag wat er gaat gebeuren wanneer de BIZ niet verlengd zou worden: “Alle bestuurders van de BIZ zijn eigen ondernemers die een schoon, heel en veilig bedrijventerrein belangrijk vinden. Bij geen verlenging gaan deze heffingen in de algemene pot van de gemeente. En die kijkt echt anders tegen het bedrijventerrein aan.”

Stefan Plaisier (NBK) pleit voor meer vrijheid voor de BIZ om zaken op het bedrijventerrein te regelen: “Je kunt zaken voor de gemeente uit handen nemen. Groenonderhoud combineren bijvoorbeeld, in een BIZ gaat dat gewoon makkelijker.” Het behoud van de BIZ betekent ook behoud van zeggenschap bij de ondernemers op Halfweg-Molenwatering, zo vinden ook de anderen.

Werk aan de winkel

Voorzitter Marnix Trouwborst kijkt met een goed gevoel terug op de achterliggende gesprekken: “Het is merkbaar dat de BIZ er is. Op de achtergrond zijn we erg druk met van alles en nog wat, daar krijgen we erkenning voor. Maar je hoort ook terug dat we ons nog nadrukkelijker mogen bemoeien met de gang van zaken op Halfweg Molenwatering. Dus liggen er mooie aanknopingspunten voor een nieuwe BIZ periode.”

“Groot voorstander van de BIZ en Parkmanagement, er is niets mooiers. Je kunt daar zoveel mee opbouwen”

Maurits de Haan (Nijman Zeetank)

De komende periode zal het BIZ-bestuur benutten met het herschrijven van het BIZ-plan, met daarin de aandachtspunten die in deze gesprekken zijn opgehaald. Binnenkort zal het hernieuwde BIZ-plan met de achterban worden gedeeld.

Meer informatie over de BIZ Halfweg Molenwatering kunt u vinden op deze website.

Ontvangt u de nieuwsbrief al? Zo niet, meldt u dan aan via info@bizhm.nl.

Zoek op de website