Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Samenwerken aan veiligheid

BIZ Halfweg-Molenwatering zet zich in voor een veilig bedrijventerrein. Een goede samenwerking tussen partijen als de BIZ, gemeente, politie, brandweer en Platform Veilig Ondernemen (PVO) is hierbij van cruciaal belang. Daarom zitten we periodiek met elkaar om de tafel. Maar we horen ook graag van u. Sluit u aan tijdens het aankomende SVO-overleg op maandag 24 juni om 16.00 uur?

Samen Veilig Ondernemen (SVO)

SVO staat voor een werkwijze waarbij BIZ, gemeente, politie, brandweer en PVO structureel samenwerken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. De schouw is een instrument om twee keer per jaar te toetsen hoe schoon, heel en veilig het bedrijventerrein daadwerkelijk is. Zaken die opvallen worden vervolgens direct als actiepunt meegenomen in het periodieke SVO-overleg.

Doe mee!

Maandag 24 juni staat er om 16.00 uur weer een SVO-overleg gepland. Na het SVO-overleg voeren we met de aanwezige partijen lopend een schouw uit over het bedrijventerrein. U bent natuurlijk ook van harte welkom om deel te nemen aan het overleg en vervolgens mee te lopen over het bedrijventerrein. U als ondernemer kent natuurlijk uw eigen straat het best en weet wat er speelt. Wilt u ook aansluiten? Stuur dan een mail naar info@bizhm.nl.

Zoek op de website