Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Regio in de steigers – verslag BIZ-bijeenkomst 4 oktober

Op donderdag 4 oktober verwelkomde het bestuur van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van Halfweg-Molenwatering haar participanten voor haar jaarlijkse terugkoppeling.

Dagvoorzitter Gerard de Haan roemde het verrassende uitzicht dat men op de bovenste verdieping van de Delta Staete aan de Curieweg 9 cadeau kreeg. Na een welkomstwoord van eigenaar Ton van Kooten gaf de voorzitter het woord aan parkmanager Boyd Bartels.

BIZ update

“Met de komst van de camera ’s heeft de BIZ een goede stap gezet in het verlagen van de overlast door criminaliteit,” liet de parkmanager weten. Beveiliger Alert kan dankzij dit systeem met de BIZ een uniek beveiligingsconcept aanbieden, welke optimaal gebruik maakt van de beschikbare mogelijkheden. Daarnaast werkt BIZ aan een opgeruimde werklocatie en gaat zal zij binnenkort starten met aanvullende acties.

“Het is belangrijk dat onze medewerkers en bezoekers zich welkom voelen op het terrein,” vervolgde bestuurslid Nel van ’t Hof. “Daarom gaat de BIZ komend jaar de toegangswegen van het bedrijventerrein aanpakken.” Ondernemers met ideeën werden uitgenodigd om mee te denken.

Naast schoon, heel en veilig staat ook bereikbaar op de BIZ-agenda. In dat kader was wethouder Igor Bal aanwezig; “Een werklocatie is alleen maar interessant wanneer je goed kunt komen. Bereikbaarheid is voor Nissewaard dan ook van levensbelang.”

In de steigers

Namens Rijkswaterstaat waren districtshoofd Bart Keunen en afdelingshoofd netwerkontwikkeling Ard Kamsteeg aangeschoven: “We staan aan de vooravond van de grootste onderhoudsopgave (GOO) die Rijkswaterstaat ooit kende in deze regio. Dan kun je als wegbeheerder niets anders doen dan afstemming zoeken met de weggebruikers. Alleen dan kun je de overlast tot het minimum beperken.”

De komende tijd zullen alle oeververbindingen aangepakt worden, waardoor de bereikbaarheid van Voorne-Putten verder onder druk komt te staan. “Onderhoud is onmiskenbaar nodig, dat snapt iedereen,” vulde gebiedsregisseur Cees Vingerling aan. Namens De Verkeersonderneming neemt Vingerling het mobiliteitsmanagement ter hand: “Omdat je met ander gedrag door reizigers veel meer kunt bereiken dan menigeen misschien denkt.”

“Dit is, in het kader van de onderhoudsopgave, een eerste contact van Rijkswaterstaat met de ondernemers van Voorne-Putten. We werden positief kritisch ontvangen,” aldus Keunen, ”voor ons een uitnodiging om deze communicatie actief te onderhouden.” BIZ-participanten kunnen hun ideeën en opmerkingen via de BIZ-organisatie overbrengen aan Rijkswaterstaat.

Ard Kamsteeg: “het vervangen van een brug levert uiteraard overlast op, maar dat kun je door goede communicatie en samenwerking tot het minimum beperken”. “Ondernemers zijn heel vindingrijk, samenkomsten als deze leveren dan ook vaak interessante oplossingen op”, aldus gebiedsregisseur Cees Vingerling.

Voorzitter, bedankt!

Dagvoorzitter Gerard de Haan besloot de avond met een woord van dank. “Met veel plezier en voldoening heb ik de afgelopen 9 jaar aan deze organisatie mogen werken.”

De frontman gaf aan dat het voor hem per 1 januari 2019 volbracht is en hij ruimte maakt voor een nieuwe voorzitter. Met een daverend applaus werd hij door de BIZ-participanten bedankt voor zijn onbetaalbare bijdrage in de achterliggende jaren.

Voor meer informatie over BIZ en/of de werkzaamheden van Rijkswaterstaat kijkt u op onze website.

Zoek op de website