Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Nissewaard en de BIZ zetten samen een boom op!

De stappen die ondernemers op Halfweg-Molenwatering hebben gezet op gebied van duurzaamheid is ook de Provincie Zuid-Holland niet onopgemerkt gebleven. De Green Deal op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering dient als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Om die reden plantten BIZ, gemeente en Provincie samen een boom op het bedrijventerrein. “De gele Kornoelje staat symbool voor de gedeelde ambities om méér groen in de werkomgeving te brengen,” lichtte Pamela van der Goot namens Provincie Zuid Holland toe.

Groene bedrijventerreinen voor een betere werkomgeving

Vorig jaar verbeterden Gemeente en BIZ de groene randen van het bedrijventerrein, zo ook aan de groenstrook aan de Edisonweg. Waar deze entree locatie voorheen alleen bedekt was met gras, is de strook nu voorzien van hoogwaardige beplanting. “Dit heeft het aangezicht een enorme plus gegeven en biedt een gevoel van welkom zijn,” aldus wethouder Mijnans van Buitenruimte.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat groen een positief effect heeft op het welzijn. Wanneer werknemers werken op een bedrijventerrein waar meer hoogwaardig groen aanwezig is, zijn werknemers productiever en gelukkiger. Daarom is de provincie het programma ‘werklandschappen van de toekomst‘ gestart. Provincie Zuid Holland heeft haar bedrijventerreinen onder de loep genomen en ziet dat Halfweg-Molenwatering een goed voorbeeld is voor hoe samenwerking tot mooie resultaten kan leiden. “Als BIZ zijn we ons bewust van onze rol bij klimaatadaptatie en biodiversiteit,” sprak BIZ/voorzitter Arie van Gorsel. “We werken er al een tijdje aan, samen met de gemeente. Fijn dat dat ook opvalt bij anderen. We gaan er uiteraard gewoon mee door!”

Zoek op de website