Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Partners

Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering werkt samen met diverse partners. Bij elk partnerschap staat het collectieve voordeel van de ondernemers van het bedrijventerrein voorop. Op deze pagina leest u met welke partners SBHM op dit moment samenwerkt. Deze lijst zal gedurende de tijd uitbreiden.

Politie Nissewaard

SBHM werkt nauw samen met wijkagent Ron Meertens. De heer Meertens is onderdeel van het KVO-team en bezoekt tevens samen met de bedrijven, voornamelijk tijdens de donkere herfst/wintermaanden. Tijdens de bedrijfsbezoeken worden ondernemers geattendeerd op belangrijke aandachtspunten inzaken criminilateitspreventie. Door korte lijnen te hebben kan SBHM de veiligheid goed coördineren richting politie.

Gemeente Nissewaard

De gemeente heeft een faciliterende rol aangaande de BIZ. Gemeente Nissewaard int de BIZ-gelden en keert deze vervolgens jaarlijks aan de BIZ stichting uit. De SBHM heeft vervolgens de plicht om de gelden te besteden aan de activiteiten zoals beschreven in het BIZ-plan. Ieder jaar legt de SBHM verantwoording af aan zowel de participerende bedrijven als de gemeente.

Uw organisatie?

Biedt uw organisatie een dienst of product die het BIZ-collectief op Halfweg-Molenwatering voordeel biedt? Neem dan contact met ons op via info@bizhm.nl. Mits er sprake is van voordeel voor alle ondernemers van het bedrijventerrein gaan wij graag een partnerschap aan.

Zoek op de website