Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Over naar flexwerken? Europa biedt u subsidie!

Hogere medewerkerstevredenheid, minder ziekteverzuim, minder CO2-uitstoot? Flexwerken biedt volop voordeel. Van 8 tot en met 12 april maakt u aanspraak op de interessante Europese ESF-subsidie.

Onderstaand vindt u achtergrondinformatie, verstrekte door De Verkeersonderneming, een organisatie die werkt aan het verbeteren van de duurzame mobiliteit in – en bereikbaarheid van – onze regio.

Onder flexibel werken worden veel verschillende werkvormen verstaan. Denk aan: het (deels) thuiswerken, het werken onderweg op een derde werkplek, maar ook video conferencing, skypen, e-learning/webinars, etc. Eén van de definities is dat flexibel werken een nieuwe werkstijl is met flexibiliteit in tijd en plaats van werken. Tijd: het tijdstip waarop gewerkt wordt. Plaats: de locatie van werken.

De reden waarom werkgevers overgaan tot flexibel werken zijn divers: flexibel werken draagt bij aan een hoge medewerkerstevredenheid, een hogere medewerkersgemotiveerdheid, minder ziekteverzuim. Het draagt ook bij aan allerlei MVO-doelstellingen zoals een betere bereikbaarheid van de regio met minder files en vertragingen en het draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Doelen die De Verkeersonderneming ook van harte ondersteunt.

Om werkgevers te ondersteunen flexibel werken in te voeren, stelt het Europees Sociaal Fonds1 (het ESF) een subsidie aan werkgevers beschikbaar. Per aanvrager gaat het om een bedrag van €12.500.

De subsidie is aan te vragen in het kader van het bevorderen van “een flexibele werkcultuur”. In de Toolkit Flexibel Werken vindt u meer informatie over de mogelijkheden, wij ondersteunen u graag bij de aanvraag. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: info@verkeersonderneming.nl of boyd.bartels@rws.nl.

Zoek op de website