Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Op verzoek BIZ gaat gemeente strenger handhaven op (parkeer)verkeer

Vanwege een groeiend aantal meldingen en misstanden op het gebied van parkeren en verkeersveiligheid op Halfweg-Molenwatering heeft de BIZ de gemeente met klem verzocht om hierin actie te ondernemen. De gemeente geeft hier gehoor aan door meer te gaan handhaven op foutief parkeren.

Vanuit de BIZ en het KVO-team is in de voorliggende periode reeds getracht om structureel foutief-parkeerders te benaderen en te vragen om elders te parkeren; vaak is er een straat verder wél geschikte plek om te parkeren. Zodat er op die manier een betere spreiding van geparkeerde voertuigen kon ontstaan. Dit leidde echter niet tot structurele resultaten.

Op verzoek van de BIZ heeft de gemeente daarom een visualisatieonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek én de diverse meldingen van de ondernemers via de BIZ heeft de gemeente nu besloten om meer te gaan handhaven. Met deze intensivering van de gemeentelijke handhaving vertrouwen we er op dat de bereikbaarheid van uw pand en de verkeersveiligheid positief worden beïnvloed.

Meer informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen over de situatie in uw straat – of de geldende parkeerregels? Neem via de BIZ contact op met handhaving van de gemeente, via info@bizhm.nl.

Zoek op de website