Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Ook úw bedrijf is verplicht om energie te besparen

Het Energieakkoord tussen kabinet, bedrijfsleven en milieuorganisaties stelt dat in 2020 minimaal 14% van de energie hernieuwbaar is, en dat er 100 petajoules bespaard zijn ten opzichte van 2013. Tot op heden probeerde de overheid bedrijven daarom te verleiden tot het uitvoeren van besparings-maatregelen met subsidies en andere stimuleringsregelingen. Zij gooit het nu echter over een andere boeg.

Omdat de lijn van stimulering niet tot voldoende effect leidde is de overheid nu overgestapt op een hardere lijn van handhaving en boetes. Al was het eerder al van meerwaarde om uw energieverbruik onder de loep te nemen vanuit besparingsoogpunt, is het nu dus extra belangrijk geworden om actief te werken aan een zo laag mogelijk energie verbruik binnen uw bedrijf. U wilt immers geen boetes riskeren. Maar hoe stelt u dat in het werk? Waar begint u? En wat vraagt overheid eigenlijk precies van u?

Inzicht in uw verbruik

Een lager energieverbruik, een lagere energierekening; ze starten met inzicht. Inzicht op basis van gedegen monitoring van het verbruik. Welk beeld schetst zich af? Vaak is er al veel te besparen door bewust te zijn van het energieverbruik dat verlichting, apparaten en installaties hebben. Om deze faciliteiten vervolgens alleen aan te zetten wanneer het ook echt nodig is. BespaarCase, een platform gericht op energiebesparing, heeft een vierstappenplan naar optimale besparing. “Wij starten daarbij altijd vanuit inzicht, met onze BespaarCase Box aangesloten op de meterkast, en een online dashboard dat real-time het energieverbruik weergeeft. In dit dashboard kan het energieverbruik worden gebenchmarkt met eerdere periodes, weersomstandigheden en energiekosten”, zegt Hendry Klooster initiator van BespaarCase.

Waar let de overheid op

De stelregel vanuit de Milieuwet is: ‘elke energiebesparingsmaatregel die u binnen vijf jaar terugverdient, dient u verplicht te nemen’. Bespaart u dusdanig op uw energieverbruik door bijvoorbeeld TL-licht door LED-licht te vervangen, bent u gebonden om deze investering te plegen. Dit geldt voor ieder bedrijf, groot of klein. “Bij middelgrote en grootverbruikers wordt er actief gehandhaafd. Bij kleinverbruiker wordt er pas gehandhaafd als er sprake is van evidente energieverspilling”, aldus Hendry Klooster. “Wij vertellen ondernemers daarom graag meer over de specifieke eisen die voor hun bedrijf gelden vanuit de Milieuwet.”

Proactief handelen is aan te bevelen

BespaarCase informeert ondernemers over de stappen die zij kunnen nemen om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van energiebesparing. De werkwijze van BespaarCase sluit hier naadloos op aan volgens Klooster: “Een optimale energiebesparing voor ieder bedrijf in Nederland is immers onze dagelijkse missie. Vanuit inzicht, naar bewust handelen, naar installaties optimaliseren, naar vervangen van energieslurpers door eco-verbruikers en als laatste station het opwekken van eigen energie – zodat zowel de energiemeter als –rekening op nul blijft staan. Voor ieder bedrijf maken wij een energiebesparingsplan op maat. Ieder bedrijf is immers uniek, en heeft een eigen energieverbruiksprofiel.”

BespaarCase heeft tot op heden al haar klanten hun investering in energiebesparing laten terugverdienen. “En niet terugverdiend in de vijf jaar die de overheid stelt, maar allemaal binnen twee jaar, of nog sneller.”

Los van de verplichting die er vanuit de overheid is, is het bewust besparen van energie eigenlijk ook heel logisch volgens Klooster. “Welk bedrijf is er nou niet gebaat bij een stevige – en langdurige besparing op haar bedrijfskosten? Ik moet de eerste ondernemer nog tegenkomen die teveel wil betalen voor zijn gas en elektriciteit.”

Meer informatie?

Wilt u weten of u voldoet aan de vereisten vanuit de wetgeving? Neem contact op met Hendry Klooster, hij vertelt u graag meer. U kunt contact opnemen via 085-8771115 of info@bespaarcase.nl.

U leest meer over BespaarCase op www.bespaarcase.nl. BespaarCase is een initiatief van Enerless, gevestigd aan de Fermiweg 20 in Spijkenisse.

Zoek op de website