Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Onderzoek naar de woon-werkreis van alle medewerkers op Voorne-Putten

Elke forens heeft er herhaaldelijk mee te maken. Opstoppingen, files en andere belemmeringen waardoor uw medewerkers te laat op het werk komen. Zoals u wellicht al weet werkt De Verkeersonderneming (VO) in de Rotterdamse regio aan het verbeteren van de bereikbaarheid en daarmee het verminderen van files.

Inzicht in het rij- en reisgedrag van medewerkers op Voorne-Putten is voor de VO van groot belang. Om deze inzichten te verkrijgen is er daarom een enquête opengesteld. In deze enquête worden vijf korte vragen gesteld die waardevol zijn voor het onderzoek. De mening en input van uw medewerkers zijn voor de VO van groot belang! Na het invullen van de enquête krijgt de respondent een powerbank thuisgestuurd als dank voor het deelnemen.

Om forenzen en inwoners zo goed mogelijk te bereiken verzoekt de VO u om onderstaande link te delen via uw interne kanalen: https://deverkeersonderneming.typeform.com/to/qsbEa3

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

De informatie die opgehaald wordt zorgt voor een (meer) volledig beeld van de woon-werkreis van medewerkers in zijn geheel. Hierop volgend kan de Verkeersonderneming aan de slag om deze woon-werkreis zo goed mogelijk te optimaliseren (bijvoorbeeld door het faciliteren van alternatieven). Zij horen graag van u en willen u alvast bedanken voor uw medewerking!

Over De Verkeersonderneming

In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en dus het verminderen van files. Aangezien een bereikbaar Halfweg-Molenwatering een belangrijke pijler is van de BIZ ondersteunen wij dit onderzoek dan ook van harte.

Zoek op de website