Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Nissewaard verduurzamen: wat vindt u belangrijk?

De gemeente verneemt graag wat u als ondernemer belangrijk vindt in de aanpak naar een duurzaam Nissewaard. Inventariseren, discussiëren en inspireren. Denkt – en: doet – u mee?

De gemeente Nissewaard bereidt zich voor op een duurzame toekomst. Om in de toekomst fijn te kunnen werken en leven in Nissewaard moeten we minder en schonere energie gebruiken, bestand zijn tegen klimaatveranderingen en onze grondstoffen beter benutten. Deze ambitie kan alleen bereikt worden als inwoners, ondernemers en andere partners hierin samen met de gemeente optrekken.

Om deze reden wil de gemeente graag van u weten wat u belangrijk vindt bij de aanpak naar een duurzaam Nissewaard. U kunt uw stem laten horen door de vragenlijst in te vullen (het betreft een tiental vragen).

Na het invullen wordt u binnenkort ook uitgenodigd voor een ‘tweede ronde’, waarin u kunt reageren op de antwoorden van de andere deelnemers. In aansluiting op deze vragenlijst zijn wij als BIZ voornemens om samen met de gemeente een inspiratiebijeenkomst over verduurzaming te organiseren specifiek voor ondernemers op ons bedrijventerrein. U ontvangt hier later bericht over.

Link naar de vragenlijst: https://secure.circlelytics.com/j8fe2YU6

Zoek op de website