Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Nissewaard MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland?

Als BIZ weten we de gemeente steeds beter te vinden voor onze activiteiten inzake een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein. En vice versa. Wat zijn uw ervaringen met de gemeente Nissewaard?

Hierbij spelen wij graag de oproep door die de gemeente ons toestuurde. Geeft u ook uw mening?

“Beste ondernemer,

De gemeente Nissewaard doet dit jaar mee met de MKB-verkiezing voor de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening als ondernemer in onze gemeente. We vinden het belangrijk te weten wat de impact is van het beleid op de bedrijven van ondernemers.

We nodigen u dan ook uit om deel te nemen aan de nieuwe editie van het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland. Hiervoor vragen wij u om een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kost slechts vijf minuten van uw tijd. De uitkomst kan voor ons weer een stimulans zijn om de dienstverlening voor de ondernemers verder te verbeteren.

Waarom meedoen?

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, voor leefbare binnensteden, voor welvaart, enz. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten of wij op de goede weg zitten of welke onderdelen van ons beleid volgens u beter kunnen. Krijgt u ‘waar voor uw geld’? Dit onderzoek geeft ons de noodzakelijke inzichten daarvoor.

Zo proberen wij eraan bij te dragen dat u op een prettige en succesvolle manier kunt blijven ondernemen in onze gemeente. Dat is belangrijke voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Met het onderzoek dingen wij mee naar de prijs ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.’ Een titel die Nissewaard met ere wil dragen. Dat betekent immers dat ons ondernemersklimaat op orde is.

Inhoud vragenlijst

Het onderzoek meet het ondernemersklimaat aan de hand van de volgende pijlers:

1. De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers

2. Het imago van de gemeente

3. Communicatie en beleid van de gemeente

4. Beleving van gemeentelijke lasten

5. Vestigingswaarde en duurzaamheid

Doe mee vóór 5 juni 2018!

Ga naar de website www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/nissewaard om de vragenlijst in te vullen.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Vragen?

Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Regina van Zanten of Ilse Elslo, projectleiders onderzoek binnen Lexnova, op 050-313 11 33 of mkb@lexnova.nl.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op https://www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente.”

Zoek op de website