Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Nieuwe App in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Ook in Nissewaard hebben we te maken met ondermijning; criminaliteit waarbij de onderwereld zicht vermengt met de bovenwereld. Met een nieuwe App, wordt een nieuw middel gelanceerd tegen deze ondermijning.

Op de website van de politie lezen we het volgende over ondermijning, het is “de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van ‘vrijplaatsen’.

Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, de bedreiging van de burgemeester, of de dumpingen van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.”

Overheid komt in actie

Ondermijning is een thema dat momenteel volop in de schijnwerpers staat. Het is helaas al lang geen ‘ver van mijn bed show’ meer, maar iets waar we als samenleving dagelijks, óók op de hoek van de eigen straat, mee geconfronteerd kunnen worden. Als één overheid werkt Nederland keihard aan de bestrijding van dit hardnekkige fenomeen. De bestuurlijke aanpak heeft hierin een belangrijk aandeel.

Nieuwe app Ondermijning: informatief en actueel

Kennis over en bewustwording van ondermijning zijn cruciaal in de strijd tégen ondermijning. De app Ondermijning draagt hieraan bij door kennis en actualiteit op één plek te combineren. In de nieuwe versie van de app Ondermijning, die 10 maart gelanceerd is, zijn diverse modules toegevoegd, waaronder een uitgebreide signalenmodule en een module met de meest actuele nieuwsberichten. Ook zijn de quiz en kennisbank geactualiseerd.

Bekijk het promo filmpje!

Attendeer je (collegiale) netwerk op de app Ondermijning

De doelgroep van de app Ondermijning bestaat uit professionals die zich bezighouden met het signaleren, analyseren en aanpakken van ondermijning. De app is hierbij een handig hulpmiddel om uw kennis over (de aanpak van) ondermijning te vergroten en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

De app bestaat uit verschillende modules:

  • Nieuws: dagelijkse nieuwsberichten over ondermijning, geordend per thema en regio.
  • Signalen: informatie over welke signalen kunnen duiden op ondermijning.
  • Quiz: een spel met vragen over verschillende ondermijningsthema’s, inclusief een korte toelichting op het antwoord.
  • Kennisbank: informatie over verschillende ondermijningsthema’s met weblinks naar onder andere documenten, nieuwsbrieven, relevante websites, podcasts en berichtgeving vanuit de media.
  • In het onderdeel ‘Melden’ staat een overzicht van organisaties waar (vermoedens van) van ondermijnende activiteiten direct gemeld kunnen worden.

Download de app:

Apple App Store

Google Play store

Zoek op de website