Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Keurmerk Veilig Ondernemen in 2021

De BIZ vernieuwt dit jaar graag haar certificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Belangrijke onderwerpen dit jaar zijn onder andere verkeersveiligheid en ondermijning.

Vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen bespreken we zes keer per jaar veiligheidszaken op het bedrijventerrein met politie, brandweer, beveiligers en gemeentehandhaving. Welke zaken vallen op, waar kan direct actie worden ondernomen?

Werken aan verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een punt van aandacht. Zo kregen we onlangs weer een melding binnen van een ondernemer over hinderlijk geparkeerd busje op het bedrijventerrein.

Wanneer voertuigen het zicht op het overige verkeer permanent blokkeren leidt dit tot verkeersonveilige situaties.

Ondermijning Halfweg-Molenwatering

Een ander belangrijk onderwerp dat zich vaak aan het zicht onttrekt, maar dat wel degelijk invloed kan hebben op het vrijelijk ondernemen op Halfweg-Molenwatering is: ondermijning.

Ondermijning – ook wel het verstoren en negatief beïnvloeden van het bedrijfsleven en overheid en door georganiseerde misdaad – speelt een steeds grotere rol. Vanuit het KVO willen we de meldingen uit het veld bespreken en delen met elkaar. Zodat politie op basis van deze signalen passende actie kan ondernemen.

Nieuw certificaat KVO

Vanuit het KVO werken we structureel samen aan veiligheid op Halfweg-Molenwatering via een vaste methodiek. Om ervoor te zorgen dat we de komende drie jaar ook weer gecertificeerd zijn, vind er in 2021 een hercertificering plaats. Daarbij peilen wij uiteraard ook graag de veiligheidszaken die u van belang vindt op het bedrijventerrein.

De input die u eerder gaf bij het BIZ draagvlakonderzoek – eind 2020 – nemen we hierin uiteraard ook mee.

Met het certificaat op zak weten we dat we goed te werk gaan aan veiligheid én maakt u bovendien aanspraak op een korting op uw bedrijfsrisicoverzekering. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar.

Valt u iets op? Meld het!

Afsluitend roepen wij u graag op om ook vooral zelf meldingen te blijven doen. In het KVO-overleg hebben we besproken dat u hiervoor het beste direct uw melding kunt indienen bij gemeente Nissewaard, via hun meldingsformulier. Dit zorgt voor de meest snelle actie.

Blijft uw melding te lang liggen, of vallen u structurele overlast op? Geef het aan ons door en wij nemen uw input mee in het eerstvolgende KVO-overleg. U bereikt ons via info@bizhm.nl en t. 0181-769054.

Zoek op de website