Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Kan Nederland het toenemende energieverbruik aan?

Ondernemers op Halfweg-Molenwatering zijn flinke stappen aan het zetten op het gebied van duurzaamheid. Het veranderende energiegebruik dat zich met dat meebrengt heeft echter wel effecten op de netcapaciteit. Hoe gaan we hier mee om en waar liggen de kansen? Dit werd besproken tijdens de duurzaamheidskring, georganiseerd door Gemeente Nissewaard in samenwerking met de BIZ.

Duurzaam Halfweg-Molenwatering

De zaal vol met ondernemers gevuld in het Carlton Oasis Hotel laat zien dat het onderwerp duurzaamheid erg leeft bij de ondernemers op het bedrijventerrein. Dit kan ook haast niet anders, aangezien Halfweg-Molenwatering koploper is op het gebied van duurzaamheid.

Dagvoorzitter Boyd Bartels heet de ondernemers van harte welkom en licht het programma aan de aanwezigen toe. Met onderwerpen als netcongestie, laadinfrastructuur, energievraagstukken en circulariteit beloven een boeiend programma.

Boyd geeft als eerst het woord aan wethouder Chris Hottentot. “In 2022 hebben we een Green Deal afgesloten die zorgt voor een klimaatbestendig, energieneutraal en circulair bedrijventerrein”, begint wethouder Hottentot. Hij laat zien welke resultaten er al geboekt zijn. “We zien een groei van ruim 5% als we kijken naar het aantal geschikte daken die belegd zijn met zonnepanelen. Ook zien we een forse daling als we kijken naar het gestorte of verbrande afval. Bedrijven voeren steeds meer circulaire activiteiten uit.” Een grote bedreiging die verdere duurzame ambities in de weg staan, is netcongestie.

Netcongestie: het net is overbelast

Ron in ’t Hout van Stedin beaamt deze bedreiging. Als we kijken naar de kleurenkaart staat Voorne-Putten op rood. “Dit betekent dat aanvragen voor grootverbruiksaansluitingen (groter dan 3×80 ampère) worden afgewezen”, legt Ron uit. “Ondernemers kunnen dan alleen binnen hun huidige capaciteit verduurzamen”. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk in Nederland, blijft op zoek naar flexibiliteit binnen het net. “Maar tot nu toe is de verwachting dat tot 2029 alles op slot blijft wat betreft de capaciteit”, vertelt Ron.

Mogelijke oplossing: het creëren van een energieplatform

Gelukkig komt Hendry Klooster van Enerless met een mogelijke oplossing: het opstarten van een energieplatform. “Wanneer ondernemers verder willen verduurzamen, maar al aan hun maximale capaciteit zitten, moeten zoeken naar creatieve oplossingen”, vertelt Hendry. Dit wordt verder uitgelegd in een interessant filmpje. Hieruit komt naar voren dat een energieplatform, het onderling delen van energie, een mogelijke uitkomst is.

Zodra er geschoven wordt met het elektriciteitsgebruik, kunnen de piekmomenten gehalveerd worden. “Wanneer we het stroomverbruik schuiven en delen met elkaar, kunnen we al veel opvangen”. Maar ook andere vormen van lokaal energie opwekken bieden perspectief: “Denk aan bijvoorbeeld de lokale bakkerij. Bij het bakken van broden komt veel warmte vrij, dit kan opgevangen worden en lokaal worden gebruikt”. De belangrijkste stakeholders in dit proces zijn de ondernemers. “De volgende stap is met de ondernemers in gesprek gaan”, vertelt Hendry. “Daaruit komt naar voren waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Ik kom graag met u in gesprek”.

Wilt u weten wat zo’n energieplatform voor uw onderneming kunt betekenen en waar er kansen liggen? Stuur dan een mail naar info@enerless.nl. Enerless benadert ook alle bedrijven op Halfweg-Molenwatering om te kijken of er interesse is.

Laadinfrastructuur

Vanaf 1 januari 2025 moeten bestel- en vrachtauto’s in de zero-emissiezone uitstootvrij zijn. De binnenstad van Rotterdam is zo’n gebied. Mede daardoor is het elektrische bestelvoertuigen hard gestegen. Maar om deze voertuigen op te laden is een goede laadinfrastructuur nodig.

Michiel Aldenkamp van RAL Zuidwest neemt ons mee in de ontwikkelingen van dit onderwerp. “We hebben net gehoord dat netcongestie een groot knelpunt is voor duurzame ontwikkelingen”, vertelt Michiel. “Een snellader brengt ook enorme pieken in het stroomverbruik met zich mee. Het is de vraag hoe we het energiesysteem niet verder belasten. We gaan graag samen met u aan de slag met de knelpunten van de realisatie van laadinfrastructuur”.

Bekijk deze website met informatie waarmee u alvast zelf aan de slag kunt.

Resten: Pak uw kans!

De laatste spreker van vandaag is Jan-Henk Welink. Hij is hoogleraar aan de TU Delft en vertelt ons hoe we onze reststromen kunnen verminderen en kunnen hergebruiken. “Het doel is om afvalverbranding terug te dringen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee”, vertelt Jan-Henk.

“We zien bij veel ondernemers dat ze hier geen tijd voor hebben of ze vinden dat er geen kennis in huis is om hiermee om te gaan. U moet niet denken in de stromen als een afvalinzamelaar, maar in materialen en producten. Houd ook de vulgraad van uw container bij. Huurt u te veel of te grote bakken? Dit kan flinke kosten besparen”. Klik hier voor kansen in afvalmanagement.

De website Watrest.nl kan nu worden gebruikt door ondernemers in Nissewaard, hier kunt u uw reststromen op zetten. Dan kunt u de reststromen in de buurt zien. U kunt ook deelnemen aan de enquête, wanneer u deze invult ontvangt u gratis een rapport met adressen die het afval inzamelen en preventietips. Stuur dan een mail naar j.h.welink@tudelft.nl.

Blijf op de hoogte

Als laatst stelde Boyd kort de nieuwe BIZ voorzitter Arie van Gorsel voor. Vervolgens was het tijd om met elkaar na te praten. Er zijn veel kansen op het gebied van duurzaamheid, maar ook veel zaken waar we rekening mee moeten houden en samen op zoek moeten gaan naar creatieve oplossingen.

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Houd de BIZ app goed in de gaten voor de nieuwe duurzaamheidskring.

Zoek op de website