Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Het zal niet als een verrassing komen: Voorne Putten is een eiland …

… met alle romantiek en eigenaardigheden van dien. En dat het druk kan zijn op de oeververbindingen is ook niets nieuws. Nu is het zo dat we in de achterliggende periode meer dan eens overlast hebben gehad, vanwege het feit dat de brugopeningen op eigen wijze verliepen. Daar heeft menigeen zich al eens over uitgesproken en algemene conclusie lijkt dan ook logisch: “daar moeten we wat mee…”

Op initiatief van Havenbedrijf Rotterdam (HBR), Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Nissewaard (GNW) was er op dinsdag 16 februari een bijeenkomst waarbij er specifiek op dat punt ingezoomd werd.

Ook de BIZ HM schoof daarbij aan, gewapend met bruikbare input van verschillende BIZ-participanten en geflankeerd door OFS-voorzitter Cees Vingerling. Spijkenisse was goed vertegenwoordigd. De verwachting was dat er ‘in het veld’ veel ideeën leven, welke wellicht tot verbetering van die situatie kunnen leiden. Maar zolang die ideeën ‘in het veld’ blijven, verandert er niets. Vandaar deze bijeenkomst.

SBHM_Bereikbaarheid_04

Uitkomsten bijeenkomst

Wat komt daar dan uit? Slimme dingen, gekke ideeën, maar vooral inspiratie! Want er werd druk gediscussieerd, over beter benutten van beschikbare informatie, op maatgesneden reisadviezen en zelfs wachtverzachting. Bruikbaar en realiseerbaar.

Met alle ideeën die ingebracht zijn kunnen RWS, HBR en GNW een concreet plannetje maken, welke in een overzichtelijke periode moet leiden tot vermindering van overlast door brugopeningen. Wordt vervolgd!

Zoek op de website