Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Het BIZ-team krijgt versterking. Even voorstellen …

Het bureau ‘samen meer waarde’ draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten uit het BIZ-plan voor Halfweg-Molenwatering. Boyd Bartels, is inmiddels een bekend gezicht. Zijn nieuwe collega stelt zich graag van u voor. De komende weken zal zij ook u bezoeken, om zich persoonlijk aan u voor te stellen – en een update te geven over de BIZ-activiteiten.

“Mijn naam is Miranda Knuisting Neven en per 1 januari 2017 ben ik gestart als Happiness Manager bij ‘samen meer waarde’, het projectbureau dat het parkmanagement voor de Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering uitvoert.

Samen met parkmanager Boyd Bartels en met ondersteuning van mijn collega’s van de back-office verzorg ik de uitvoering van de activiteiten genoemd in het BIZ-­‐plan.”

Belangenbehartiging

“Als ondernemer mag u van mij verwachten dat ik uw belangen inzake het ondernemen op dit bedrijventerrein behartig. Ik ben uw aanspreekpunt en wil u met een glimlach bijstaan.

Ik zal onder andere beheerrondes uitvoeren op het bedrijventerrein met als doel alles veilig, schoon en heel te houden. Ook op het gebied van beveiliging, bereikbaarheid en duurzaamheid zal ik mij inzetten.

Ik hoop snel persoonlijk kennis te maken. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op, via info@bizhm.nl of t. 0181-769054.”

KVO-enquête

Eén van de pijlers die Miranda de komende weken vanuit de BIZ uitdraagt is het KVO-B. Graag roept zij u op om de bijbehorende KVO-B-enquête alvast in te vullen.

Daarmee deelt u hoe u de veiligheid op Halfweg-Molenwatering heeft ervaren in de laatste twee jaar. Tevens dient uw respons als input voor het KVO-plan en de daaruit volgende activiteiten. Belangrijk dus!

 

Vul nu de enquête in >>

 

Wilt u meer weten over KVO-B? U leest er meer over op de informatiepagina.

Zoek op de website