Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Halfweg-Molenwatering maakt zich weinig zorgen over Brexit

Om te peilen of wij vanuit onze belangenbehartiging aandacht dienen te besteden aan de Brexit blijkt dat de overgrote meerderheid of zich niet bezig houdt met deze ontwikkeling óf er geen negatieve gevolgen van verwacht te ondervinden.

Onze Brexit-poll leidde tot de volgende resultaten, op de vraag ‘Welke effect verwacht u dat de Brexit op uw organisatie heeft?’

Geen mening 14 (56%)
Verwacht positief effect 6 (24%)
Verwacht negatief effect 5 (20%)

Het overgrote deel van de respondenten op Halfweg-Molenwatering blijkt dus niet bezig te zijn met de Brexit óf verwacht er een positief effect. Wij bedanken de ondernemers die de moeite hebben genomen om een reactie in te dienen.

Onderstaand delen we nog wel graag een interessante artikelen over de effecten van de Brexit voor het bedrijfsleven in Nederland:

Zoek op de website