Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Halfweg-Molenwatering in beweging

Op 21 april organiseerde BIZ Halfweg-Molenwatering een mobiliteitsbijeenkomst. Hoe verbeteren we de bereikbaarheid voor medewerkers? Op welke wijze kunnen we verduurzaamen?

Anders reizen of helemaal niet reizen, dat dat mogelijk is bleek wel tijdens de lockdownperiode: “We hebben er veel van geleerd,” sprak wethouder Igor Bal, “vooral ook dat ons kantoor meerwaarde heeft in onze bedrijfsvoering, maar dat we er echt niet allemaal altijd tegelijk hoeven te zijn.” Om die kennis niet binnen de eigen bedrijfsmuren te houden en van elkaar te leren kwamen ondernemers van Halfweg-Molenwatering op 21 april bij elkaar in Carlton Oasis Hotel.

Annemieke Lemaire, werkzaam bij Kongsberg, is als bestuurslid van BIZ Halfweg-Molenwatering actief met de portefeuille Duurzaam Bereikbaar en opende zodoende de bijeenkomst: “Want als ondernemer heb je je eigen profiel en mobiliteitsvragen, dus die moet en kun je zelfstandig oplossen. Maar als het gaat om grote maatregelen, zoals het aanleggen van voetpaden, bushaltes of het introduceren van deelfietsen, dan moet je dat samen oppakken. En daarin ligt de rol van de BIZ, Gemeente, Provincie en Zuid Holland Bereikbaar.”

Wethouder Igor Bal memoreerde vervolgens nog even de ondertekening van de Green Deal: “Met relevante partners als BIZ, DCMR, Rabobank en Provincie Zuid Holland hebben we commitment gegeven op een programma, waardoor we de komende jaren serieus aan de slag kunnen.”

De resultaten van die gezamenlijke investering is al goed zichtbaar in de buitenruimte: “Want wie het bedrijventerrein vanmorgen is opgekomen heeft kunnen zien dat we al groen toegevoegd hebben, wat in de komende periode mooi in bloei gaat komen.”

Dus de Green Deal is niet alleen een krabbel op papier, maar vooral een leidraad voor concrete acties. Tijdens deze bewuste bijeenkomst staat de pijler Duurzame Mobiliteit centraal en werden de aanwezigen getrakteerd op nuttige informatie en direct toepasbare tools voor de besparing van reiskosten, -tijd en CO2-uitstoot.

Woon-werk verkeer

Mobiliteitsmakelaar Maureen van Leeuwen, werkzaam voor Zuid-Holland Bereikbaar, blikte terug op de verdiepende gesprekken die zij in de voorgaande periode voerde met ondernemers op het bedrijventerrein. “Er is dagelijks veel woon-werkverkeer in Zuid-Holland. Wat we vaak niet weten is dat een parkeerplaats in onze provincie al snel zo‘n 700 euro per jaar kost. En daarbij zorgen files voor veel extra reistijd. En niet in de laatste plaats: de traditionele mobiliteit zorgt voor veel milieuschade.” Kortom, voldoende redenen om met de eigen mobiliteit, met name op het gebied van woon-werkverkeer, op een meer duurzame manier aan de slag te gaan.

Van Leeuwen presenteerde het platform reizennaarjewerk.nl dat op 21 maart gelanceerd is op Voorne-Putten en in de Rotterdamse Havenregio: “Omdat ons gebied best wel specifiek is en anders is dan andere gebieden in Nederland, is dit platform speciaal voor onze regio ontwikkeld. Hierop kunnen werkgevers en hun medewerkers zien wat er voor hen mogelijk is op het gebied van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid.” Door via een mobiliteitsscan laagdrempelig inzicht te geven in het reisgedrag van een organisatie, krijgt men een beeld van welke winst er te behalen valt: “Hoe klein de impact van één reiziger mag lijken, zo groot is de impact als we al die kleine acties op het bedrijventerrein combineren.”

“Let er wel op dat het fijn is dat we als bedrijven beeld krijgen bij wat er mogelijk is,” gaf André Lok mee, “maar weet wel dat het ook voor de medewerker interessant moet zijn. Fiscale voorwaarden nodigen op dit moment bijvoorbeeld niet uit om een fiets te leasen.”

Etienne Raven wist ook dat bedrijfsauto ’s niet alleen voor woon-werkverkeer worden benut: “Ook voor hobby’s en andere privézaken wordt zo ’n vervoersmiddel ingezet. Men betaalt er immers bijtelling voor, dus hebben ze daar gewoon recht op. “Kortom, er is meer te doen dan alleen inzicht verschaffen. “Klopt,” weet Van Leeuwen, “de voordelen moeten ook voor de reiziger duidelijk worden. En dat is een kwestie van proberen en je juist laten adviseren. Zuid-Holland Bereikbaar biedt interessante mogelijkheden om kosteloos elektrische fietsen en OV uit te proberen of een ARBO-scan op de thuiswerkplek uit te voeren. Mogelijk in combinatie met fiscaal advies via de werkgever.”

Gezonde medewerkers

“Reinis heeft een preventief medisch onderzoek laten uitvoeren, wat leerde dat veel medewerkers gevaarlijk te zwaar zijn,” vertelde Michelle van der Voort van Reinis, “het is voor ons heel belangrijk dat we onze medewerkers gezond houden, dus zijn we actief aan de slag gegaan met een e-bike probeerpool als uitkomst van een mobiliteitsscan door Zuid-Holland Bereikbaar.” “Communicatie is hierbij een belangrijk punt,” weet Michelle, “want herhaaldelijk berichten over de voordelen werkt echt wel.”

Ook Carlton Oasis Hotel is aan de slag gegaan met het reisgedrag van de medewerkers. “Veel van onze medewerkers komen uit Spijkenisse en reizen tóch met de auto,” aldus hotelmanager Nathalie Rosbergen, “via de e-bike probeerpool hebben zij ervaren dat de fiets een mooi alternatief is, zeker met elektrische ondersteuning.”

“Erg interessant om te zien wat het effect kan zijn van 1 dag per week fietsen of thuiswerken; qua kosten, maar ook op het gebied van CO2-reductie” viel Etienne Raven op, “op die manier kunnen we bepaalde besluiten binnen onze eigen organisatie onderbouwen. Maar we hebben ook wel een slag te slaan richting ons personeel.” Met de tweewielerkortingsactie van Zuid-Holland Bereikbaar heeft een collega van Nathalie Rosbergen besloten om een fiets aan te schaffen: “Omdat zij 300 euro terug kreeg op de aanschaf, werd dat ineens heel interessant voor haar.”

Passend vervoer

Voor organisaties is het wel belangrijk dat het interne beleid aansluit bij de wensen van de medewerkers. Reinis heeft daarom de mobiliteitsscan laten volgen door een medewerkers enquête. “Wanneer je weet wat er mogelijk is en waar medewerkers toe bereid zijn, dan kun je opmaat gesneden aanbod maken, “aldus Maureen van Leeuwen, “en ook daar kan Zuid-Holland Bereikbaar kosteloos bij helpen.”

“Genoeg info om op te kauwen,” vulde André Lok aan, “zo’n ontbijt vanuit de BIZ is altijd nuttig. Om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en te netwerken.”

Gelijk de daad bij het woord voegen? Doe mee met de Fiets Naar Je Werkdag op 19 mei. Op die dag staat er tussen 7:30 en 14:00 een tent op het parkeerterrein van Carlton Oasis Hotel, waar fietsende medewerkers terecht kunnen voor oa. een fiets-APK, het uitproberen van een e-bike of speed pedelec, passend advies en wat lekkers. Kijk op www.bizhm.nl/bereikbaarheid of www.reizennaarjewerk.nl voor meer info over 19 mei en Duurzame Mobiliteit. Of mail naar maureenvanleeuwen@zuidhollandbereikbaar.nl voor meer info en/of een nadere kennismaking.

Zoek op de website