Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Groen en toekomstbestendig bedrijventerrein Halfweg-molenwatering. Wat denkt u?

Welke kansen ziet u in het toekomstbestendig maken van de buitenruimte van ons bedrijventerrein? Hierbij kunt u denken aan het verder toelaten van het groen en meer oog hebben voor de afvoer van regenwater.

De voorbereidingen voor de entreeverfraaiing op Halfweg-Molenwatering zijn in volle gang. Daarnaast heeft de BIZ al diverse stappen gezet om ook de uitstraling van het bedrijventerreinen verder te verbeteren, zodat het voor medewerkers en klanten prettig verblijven is op het terrein. Zo werden er over het hele bedrijventerrein bloembakken geplaatst en doet wekelijks het BIZ-zwerfafval-team de ronde.

De volgende stap: het bedrijventerrein nog groener en meer toekomstbestendig inrichten.

Kansen in beeld

Met een bijdrage van provincie Zuid-Holland brengt Stimular de kansen inzake het verder verduurzamen van de buitenruimte voor ons in beeld.

Welke verharding kan probleemloos worden vervangen door groen of door waterdoorlatende stenen? Welke grasvelden kunnen worden omgezet in bloemenrijke perken waar vlinders en bijen op af komen? Welke daken en gevels kunnen we verfraaien door deze te vergroenen?

Uitwerking in plan

Vervolgens wordt er een keuze gemaakt uit de voorstellen, die Stimular daarna verder zal uitwerken, uiteraard samen met de betrokken stakeholders. Het doel is om voor de zomer van 2020 een definitief plan te hebben.  

Welke ideeën heeft u?

Heeft u wensen of ideeën voor de vergroening van Halfweg-Molenwatering? Of gaat u uw eigen terrein binnenkort herinrichten en wilt u eens met Stimular van gedachten wisselen daarover? Neem dan contact op met Stefan Romijn via 010-238 28 27 of s.romijn@stimular.nl

Zoek op de website