Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Glasvezel-infrastructuur Halfweg-Molenwatering

Glasvezel op ons bedrijventerrein, hoe zit dat eigenlijk? Hoe is de dekking? Moeten we nog iets toevoegen? Welke winst ligt er voor de BIZ en haar participanten om hier op in te zetten?

Vanuit een laagdrempelig onderzoek is er door de MRDH, op verzoek van gemeente Nissewaard, in beeld gebracht wat glasvezel is en welke vormen je kunt tegenkomen, alsmede welke aanbieders aanwezig zijn in ons gebied.

Uit deze inventarisatie is gebleken dat de dekking van het gebied uitstekend is. Door de aanwezigheid van het datacentre zijn er meer aanbieders aanwezig dan op een gemiddeld bedrijventerrein. Er is dan ook marktwerking in het gebied en daarmee heeft Halfweg-Molenwatering een relatief gunstig aanbod.

Graag delen wij de uitkomsten van dit kleinschalig onderzoek, zodat u kennis kan nemen van het feit dat het aanbod zo ruim aanwezig is. Doe er uw voordeel mee!

Download het onderzoek >>

Zoek op de website