Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Gele strepen bij fietspad zuidelijke deel Curieweg

Door een toename van de parkeerdruk bij het zuidelijke deel van de Curieweg is er dit jaar een onoverzichtelijke verkeerssituatie ontstaan. Op aandringen van de BIZ heeft de gemeente hierin een eerste actie in ondernomen.

De stoep bij het fietspad is aan beide zijden van de straat nu gemarkeerd met een gele streep. Op deze plekken mag niet meer geparkeerd worden door auto’s. Het doel is om zo het zicht voor zowel fietser als automobilist te vergroten.

Aanleiding voor deze actie is het feit dat er dagelijks veel scholieren over dit fietspad het bedrijventerrein op komen. Door een toename van auto’s langs de kant van de weg is er een onoverzichtelijke situatie ontstaan op het kruispunt. Met deze ‘gele zone’ is nu een eerste stap gezet richting meer verkeersveiligheid.

Deze en andere verkeerssituaties zijn een terugkerend onderwerp in het KVO-overleg dat de BIZ organiseert met o.a. politie, gemeente en beveiliger.

Zoek op de website