Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Foutief parkeren op Halfweg-Molenwatering

Het parkeren van vrachtwagens en andere (grote) voertuigen op Halfweg-Molenwatering blijft een heet hangijzer. Graag zetten we de zaken nog eens op een rijtje.

De gemeente stelt conform de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) de volgende zaken:

  • Het parkeren van grote voertuigen is verboden op werkdagen tussen 18.00 en 6.00 uur en in het weekend. Behalve op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen, o.a. de Mosterweg.
  • Aanhangwagens en trailers mogen niet langer dan drie opeenvolgende dagen geparkeerd blijven.
  • Auto’s mogen niet binnen 5 meter van een kruising parkeren.

Ondanks bovenstaande verboden vinden er regelmatig overtredingen plaats. Blijkens diverse meldingen van ondernemers en onze eigen constateringen tijdens onze beheerrondes. Het BIZ-bestuur is dan ook van van mening dat gemeente haar taak in deze krachtiger dient op te pakken.

De BIZ houdt dan ook de vinger aan op de pols en dringt aan op een passende inzet op handhaving aangaande het foutief parkeren op het bedrijventerrein. Zodat wordt vermeden dat bedrijven op Halfweg-Molenwatering hinder ondervinden in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Zoek op de website