Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Fastfoodketens en BIZ om de tafel over zwerfafval op het bedrijventerrein

De BIZ ontvangt met grote regelmaat klachten over de verrommeling van de omgeving en de toename van zwerfafval is daarin een grote zorg. Reden voor de BIZ om met KFC en Burger King te spreken over deze uitdaging in de buitenruimte.

Op 12 februari kwam de BIZ bijeen met de KFC en Burger King in het BIZ-hoofdkwartier om van gedachten te wisselen.

Aanhoudend probleem

Om de zwerfafval-situatie het hoofd te bieden startte de BIZ vorig jaar met het Project Zwerfafval; een initiatief dat door veel participanten wordt gewaardeerd. Het zwerfafvalteam levert zichtbaar resultaat, maar het probleem van zwerfafval blijft natuurlijk gewoon bestaan.

“Het lijkt ook steeds meer toe te nemen,” weet wijkagent Ron Meertens. “Wanneer ik op de fiets het bedrijventerrein passeer dan kom ik erg veel afval tegen in de berm. Dat heeft voor een groot deel te maken met gedrag van mensen, want er staan overal afvalbakken opgesteld.”

Knokken tegen de bierkaai

Vanuit Kentucky Fried Chicken worden ook dagelijkse afvalrondes gelopen. Michel de Kok geeft aan: “Elke dag starten we met een ronde rondom het gebied waar wij zitten. Afgezien van het feit dat de spullen die we aantreffen niet meer ons bezit zijn voelen we ons toch verantwoordelijk.

Maar doordat mensen hun spullen gewoon uit de rijdende auto gooien blijft het probleem terugkeren.”

Mike Scheffers, district manager van Burger King gaat verder: “Het is in principe knokken tegen de bierkaai, want ook onze medewerkers ruimen op in de rustige momenten. En soms worden ze heel lullig behandeld door mensen uit de omgeving, terwijl het toch echt iemand anders is geweest die het afval heeft achtergelaten.”

Gezamenlijke aanpak

“Het probleem zit overduidelijk bij degene die z’n zakje niet in de afvalbak gooit, maar op straat doet belanden,” geeft parkmanager Boyd Bartels aan. “Maar het zou wel fijn zijn wanneer we de afzonderlijke acties kunnen bundelen, waardoor we samen meer effect sorteren.”

De partijen hebben afgesproken om de mogelijkheden van het koppelen van ieders inspanningen verder te verkennen, BIZ heeft hierin het voortouw genomen. Ook McDonalds zal binnenkort aansluiten bij het initiatief.

Zoek op de website