Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Externe veiligheidsrisico’s liggen op de loer, ook op Halfweg-Molenwatering

Peter in ’t Veld (gemeente Nissewaard) lichtte in het NIBHV magazine de activiteiten omtrent externe veiligheid op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering toe. Ook vanuit de BIZ wordt er gewerkt aan (externe) veiligheid op Halfweg-Molewatering. Daarbij is het centraliseren van veiligheidsinformatie een belangrijk aandachtspunt.

Als bedrijfshulpverleners in actie moeten komen, doen zij dat in bijna alle gevallen binnen het eigen bedrijf. Adequaat en snel handelen is dan belangrijk. Daarnaast zouden BHV’ers ook een open oog behoren te hebben voor ongelukken of incidenten die in de nabije omgeving van het bedrijf zouden kunnen gebeuren.

In het kader van het onderkennen en het oppakken van meer verantwoordelijkheid betreffende externe veiligheid door lokale ondernemers is door de gemeente Nissewaard (voorheen Spijkenisse) het project ‘Externe veiligheid gemengd bedrijventerrein’ gestart. Peter in ’t Veld vertelt dat het woord ‘project’ eigenlijk de lading niet dekt, het gaat volgens hem meer om een proces van geleidelijke voortgang met tussentijdse evaluaties.

Inzicht in risico’s

In ’t Veld: “Via workshops met de ondernemers werd al gauw duidelijk dat het op de hoogte zijn van álle aanwezige risico’s op het bedrijventerrein in ieders belang zou zijn, hoe verschillend die belangen ook kunnen zijn. Het was dus allereerst zaak om de BHV-organisaties inzicht te laten krijgen in de aanwezige risico’s bij de collegaondernemers op het terrein, zodat BHV’ers in geval van een externe calamiteit op het terrein ook adequaat kunnen optreden.

Aanvankelijk deden vooral risicovolle bedrijven mee, maar na herhaald communiceren gingen ook de risicoontvangende bedrijven meedoen en kwam het proces op gang. Een en ander resulteerde zelfs in het gezamenlijk houden van oefeningen op het bedrijventerrein. Ook de bedrijven die nog nooit geoefend hadden, doen nu mee; er is door de ondernemers zelfs een veiligheidsinformatiepunt opgezet, waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen.”

Lees het volledige artikel >>

Zoek op de website