Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal

Er zijn bijna voldoende reacties op het KVO-onderzoek. Heeft u uw mening over de veiligheid op Halfweg-Molenwatering al gegeven middels dit onderzoek?

Zo nee, doe dit dan alsnog en zorg dat u de enquête zo snel mogelijk invult. Zodat wij uw input kunnen laten opnemen in het nieuwe KVO-plan.

Als de term ‘KVO’ niet bekend klinkt, lees dan meer elders op onze website. In het kort: KVO staat voor het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. Dit keurmerk staat voor het feit dat er op een bedrijventerrein nauw wordt samengewerkt aan veiligheid door ondernemers, politie, brandweer en gemeente – volgens een vaste methodiek.

De KVO-methodiek bestaat onder andere uit beheerrondes, communicatie over veiligheid, periodieke KVO-overleggen, jaarlijkse avond/dagschouw van de buitenruimte op schoon, heel en veilig.

Veiligheid is voor iedere ondernemer van belang. De KVO-enquête is een voorwaarde voor het keurmerk. Wij rekenen dus op uw medewerking.

Vul nu de enquête in >>

Zoek op de website