Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

De BIZ gaat voor een duurzaam bedrijventerrein!

Periodiek interviewt de BIZ ondernemers om het lokaal inkopen van het bedrijventerrein te stimuleren. Maar wist u dat de bestuursleden die zich inzetten voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein, ook ondernemers op Halfweg-Molenwatering zijn? Vandaag spreken we Marcel Benner van Grado Graveertechniek. Hij deelt graag zijn visie over het bedrijventerrein met u.

Grado Graveertechniek

Al 20 jaar is Grado Graveertechniek te vinden op Halfweg-Molenwatering. Een ideale plek voor het bedrijf, dat vooral graveert voor ondernemingen in de handel en raffinaderijen. “In 2006 ben ik begonnen bij Grado”, vertelt Marcel. “Mijn vader was al jaren klant bij Grado. Grado had een grote klus maar te weinig mensen op dat moment om het uit te voeren. Mijn vader gaf aan dat hij nog wel een luie zoon thuis had zitten die deze klus wel kon doen”, lacht Marcel. “Voor de grap zou ik hier dus één week gaan werken, maar na twee dagen wilde de eigenaar mij al in dienst nemen als graveerder. En nu ben ik sinds 2018 directeur van dit prachtige bedrijf”.

Bestuurslid duurzaam/bereikbaar

De BIZ organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers op het bedrijventerrein. Daar was Marcel ook te vinden. “Voor Corona was ik aangeschoven bij een themabijeenkomst dat ging over het inkoopproces van de gemeente. Hier maakte ik een opmerking richting de inkopers, dat ze ons bedrijf moeten kiezen vanwege de kwaliteit dat we leveren, niet omdat ze me zo lief vinden”, vertelt Marcel. “Deze opmerking bleef ook bij het bestuur van de BIZ hangen. Twee jaar geleden ben ik daarom ingestapt toen de toenmalige voorzitter mij belde of ik in het bestuur wilde plaatsnemen”. Marcel is portefeuillehouder van het de thema’s duurzaamheid en bereikbaarheid.

Een duurzaam Halfweg-Molenwatering

Dat het bedrijventerrein zich inzet voor duurzaamheid, blijft ook de omgeving niet onopgemerkt. Onlangs heeft de provincie ons een boompje geschonken vanwege onze inzet op dit thema. “We hebben afgelopen periode veel gedaan op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Marcel. “We organiseren natuurlijk twee keer per jaar drukbezochte duurzaamheidskringen, we hebben met verschillende ondernemers een zonnepanelentraject gehad, de beplanting op het bedrijventerrein is aangepakt en de entrees van het bedrijventerrein zijn een stuk groener en aantrekkelijker dan voorheen”. Maar waar Marcel het meest trots op is, is het project dat nu loopt voor duurzame afvalinzameling. “Het heeft twee jaar geduurd en heel wat voeten in aarde gehad, maar de eerste stap is gezet voor een collectieve afvalinzameling. Op initiatief van de BIZ is Reinis een samenwerking met Milieu Service Nederland aangegaan. MSN zal de backoffice doen en Reinis zorgt voor de uitvoering. Om zo hopelijk alle bedrijven te kunnen helpen met hun afvalinzameling. Naast dat dit voor veel minder transportbewegingen zal zorgen, is het ook goed voor de portemonnee én het milieu.”

Samenwerken aan een toekomstbestendig en bedrijventerrein

“Wat ik vooral heel leuk vind aan deze bestuursfunctie, is dat het heel leerzaam is”, vertelt Marcel. “We hebben regelmatig vergaderingen met elkaar, waar dus een aantal ondernemers bij elkaar komen. Dit is heel leerzaam”. Marcel sluit af met een oproep aan de ondernemers: “Kom vooral naar de bijeenkomsten die de BIZ regelmatig organiseert. Dan kunt u zien wat we allemaal gerealiseerd hebben en het is een goed moment om ook uw mening te laten horen. Met de input gaan we ook echt aan de slag. We moeten het vooral met elkaar doen”.

Wilt u delen wat u vooral aangepakt wilt hebben op het bedrijventerrein? Stuur dan een mail naar info@bizhm.nl of laat deel uw mening tijdens onze aankomende duurzaamheidskring. Zet donderdag 11 juli alvast in uw agenda. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Zoek op de website