Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Opvolging Corona-maatregelen door bedrijven

De gemeentehandhavers (BOA’s) merken tijdens het KVO-overleg op dat het relatief druk is op het bedrijventerrein, ondanks de oproep van de regering om thuis te werken.

Gemeente heeft inmiddels diverse meldingen ontvangen van medewerkers, waarvan de werkgever zich niet aan de Corona-maatregelen houden. De BOA ’s voeren daarom bedrijfscontroles uit en zijn verplicht om bij overtreding te verbaliseren.

Aangezien zij snappen dat dit niet positief ontvangen zal worden roepen zij de ondernemers op om de voorschriften serieus te nemen en maatregelen te treffen, zodat zij niet in de situatie komen dat zij door BOA of politie wordt bekeurd. Zo ’n boete kan oplopen tot 4.000 per persoon. “En wanneer je bijvoorbeeld met 5 man op kantoor zit, dan loopt dat snel op”, aldus een BOA tijdens het KVO-overleg.

De gemeentehandhaving verwijst de ondernemers naar de overheidswebsite voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd

Zoek op de website