Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

College Burgemeester & Wethouders op bezoek op Halfweg-Molenwatering

Op dinsdag 9 oktober heeft het voltallig College van Burgemeester & Wethouders van Nissewaard een bezoek gebracht aan de BIZ op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering.

Na een rondgang over het bedrijventerrein werden de collegeleden door het bestuur geïnformeerd over de activiteiten van de BIZ. Er werd stilgestaan bij enkele nieuwe ontwikkelingen en bij bepaalde knelpunten die gelden voor de ondernemers op Halfweg-Molenwatering.

De informatieve bijeenkomst werd door burgemeester Govert Veldhuijzen afgesloten met een dankwoord aan voorzitter Gerard de Haan, die na een periode van negen jaar Parkmanagement en BIZ zijn functie als onafhankelijk voorzitter per 1 januari 2019 zal neerleggen.

Zoek op de website