Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Buitenruimte Halfweg-Molenwatering: uw meldingen blijven van belang

Ook deze week kregen wij weer diverse meldingen binnen van ondernemers over de buitenruimte. In beide gevallen betrof het de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op het bedrijventerrein.

Uiteraard hebben wij direct opvolging gegeven aan deze meldingen. Na contact met politie en gemeentehandhaving (BOA) worden er nu verder stappen ondernomen om verbetering aan te brengen in de gemelde verkeerssituaties. De BIZ gaat hier nader over in gesprek met gemeente en verantwoordelijke ondernemers.

Wat wij u hieruit vooral willen meegeven is dat uw meldingen van belang zijn. Naast de tweewekelijkse beheerronde en signalen van de bestuursleden zijn wij ook gebaat bij uw oplettendheid. Samen houden wij ons terrein schoon, heel, veilig en bereikbaar.

Geef uw melding door

Ervaart u overlast of ziet u een onwenselijke of onveilige situatie op Halfweg-Molenwatering? Dien uw melding in via info@bizhm.nl of t. 0181-769054. Uiteraard kunt u ook nog steeds gebruik maken van veiligheidsapp eDetect.

Uiteraard wordt per melding bepaald in hoeverre er sprake is van het algemene belang van de ondernemers en welke mate van spoed er is ten aanzien van de afhandeling van de melding.

Zoek op de website