Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Blankenburgverbinding, BIZ blijft aangehaakt

Hoe staat het met de aanleg van de Blankenburgverbinding. Wij delen graag een update over de voortgang van dit project waarmee ook de bereikbaarheid van Nissewaard en ons bedrijventerrein verbetert.

Bouwer BAAK geeft regelmatig updates over de bouw. Wij delen graag een paar interessante documenten met u. U leest wat het project behelst en welke activiteiten er recentelijk zijn ontplooid inzake de Blankenburgverbinding, ook wel: Maasdeltatunnel.

Betrokkenheid BIZ

De BIZ Halfweg-Molenwatering neemt deel aan het Platform LEM, een platform waar belanghebbende ondernemingen en gemeentes vanaf beide oevers van de Blankenburg aan deelnemen.

Vanuit drie werkgroepen – Toerisme & Recreaties, Bedrijvigheid en Onderwijs – worden er activiteiten geïnitialiseerd gericht op het stimuleren van lokale groei op deze thema’s. Deze activiteiten staan allemaal in relatie tot de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Het Bidbook Blankenburg is een mooi voorbeeld van een product dat uit het LEM voortkomt. Het Bidbook is erop gericht om lokale bedrijvigheid te stimuleren. U kunt uw profiel opzoeken, aanpassen en/of toevoegen op www.bidbookblankenburg.nl.

Ook werd er laatst een evenement georganiseerd waarbij verschillende ondernemersverenigingen de banden aanhaalden met elkaar, en met het bouwconsortium achter de aanleg van de Blankenburgverbinding: BAAK.

Zoek op de website