Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Blankenburgverbinding als uitbreiding van uw netwerk en markt? [BIJEENKOMST]

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de nieuwe Blankenburgverbinding (A24). In 2024 is het zover en ben je ten minste 20 minuten sneller van het Westland naar Voorne-Putten en vice versa. Dat biedt kansen voor de ondernemers van Halfweg-Molenwatering.

Regeren is vooruitzien

De gezamenlijke ondernemersorganisaties in de regio, onder aanvoering van de Werkgevers Voorne Putten en het Platform Lokale Economie en Maatschappij Blankenburgverbinding (LEM), hebben een gemeenschappelijke visie op de noodzakelijke ontwikkelingen geformuleerd.
Daaruit blijkt dat de nieuwe verbinding veel kansen biedt voor wakkere ondernemers en bestuurders, zoals het uitbreiden van het netwerken en het marktterrein.

Inspiratie-bijeenkomst

Op 14 oktober as wordt deze visie gepresenteerd aan ondernemersplatforms en het regionale openbare bestuur uit de gebieden langs de noord- en zuidoever van de Waterweg. 

Prominente sprekers als Hélène Moors, projectdirecteur van de Blankenburgverbinding RWS, Matthijs Zeelenberg, directeur & inspirator Zeelenberg Ontwikkelingsmij en de Commissaris van de Koning Jaap Smit belichten deze avond nut en noodzaak van deze verbinding/samenwerking.  

Nieuwsgierig naar wat Blankenburgverbinding voor jou en je onderneming, bestuur of gemeente kan betekenen? Meld je aan voor het congres! We kijken uit naar je komst.

Hartelijke groet,

Marnix Trouwborst (Platform LEM) en
Ton van der Schelde (Werkgevers Voorne-Putten)

Zoek op de website