Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

BIZ laat participanten profiteren van voordelig groenbeheer gemeente

Onlangs heeft de BIZ een delegatie van onze participanten (VVE) bijgestaan in het maken van voordelige afspraken met de gemeente inzake groenvoorziening.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de BIZ inzake het serviceniveau dat zij minimaal dienen te leveren, een zogenaamde Service Level Agreement (SLA). Dit houdt in dat de gemeente duidelijk is over de zaken die zij verzorgt op het gebied van het beheer en onderhoud van het bedrijventerrein. Zodat de BIZ dit vervolgens kan monitoren en de gemeente kan aanspreken op haar verantwoordelijk.

Bijkomende voordeel van de korte lijnen met de gemeente is nu dat ook onze participanten hierin direct voordeel van kunnen ondervinden. Zo heeft de BIZ participanten in contact gebracht met de gemeente inzake groenbeheer van hun private, VVE-terrein. Hierin is de gemeente nu bereid om dit stuk groen mee te nemen in haar reguliere, publieke groenonderhoudsactiviteiten. Met dit aanvullende onderhoud ondervindt de VVE profijt van de SLA, waar dit uiteraard een aanvulling op is.

Hiermee boekt het bedrijventerrein in zijn geheel winst in een nette, verzorgde uitstraling, faciliteert de gemeente het bedrijfsleven en besparen de participanten op groenonderhoud.

Zoek op de website