Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

BIZ hernieuwt ‘Service Level Agreement’ met gemeente

Op welke wijze geeft gemeente Nissewaard invulling aan het beheer en onderhoud van Halfweg-Molenwatering? De BIZ ziet er op toe!

Onlangs stemde de BIZ daarom opnieuw met de gemeente af hoe – en met welke frequentie – zij Halfweg-Molenwatering beheert en onderhoudt. Zodat de BIZ hierop kan controleren, en waar nodig, zelf extra activiteiten kan ondernemen.

BIZ houdt toezicht

De gemeente heeft een zogenaamde ‘Service Level Agreement’ afgegeven. Daarin verbindt zij zich aan het leveren van specifieke diensten ten aanzien van het beheer en onderhoud van de publieke ruimte op Halfweg-Molenwatering.

De BIZ heeft enerzijds als taak om te controleren of de gemeente het overeengestemde kwaliteitsniveau levert. Dit doen wij middels het uitvoeren van beheerrondes, het centraal verwerken van meldingen ten aanzien van de buitenruimte en het periodieke KVO-overleg.

Opwaarderen met BIZ

De BIZ heeft anderzijds als doel om daar waar het nodig blijkt zelf aanvullende activiteiten te ontplooiien, zoals daar nu het project ‘Entreeverfraaiing’ en het project ‘Zwerfafval’ zijn.

Dit zijn projecten die er op gericht zijn om het bedrijven een extra verzorgde uitstraling te geven; de gemeente blijft uiteraard gewoon verantwoordelijke voor het ‘reguliere schoon, heel en veilig houden’ van het bedrijventerrein.

Vanuit de BIZ kunnen we – waar gewenst – een opwaardering aan de uitstraling van de buitenruimte geven, vanuit onze collectieve middelen.

Zoek op de website