Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

BIZ Halfweg-Molenwatering wordt verlengd na positieve stemming

Op 8 december werd in het College van gemeente Nissewaard de verlenging van de BIZ Halfweg-Molenwatering voor de periode 2021-2025 officieel bekrachtigd. “Meer dan 90% van de ondernemers stemde vóór de BIZ. Top! Zo kunnen we blijven werken aan een sterk bedrijventerrein” aldus trotse BIZ-voorzitter Marnix Trouwborst.

Sinds 2016 heeft de BIZ mooie resultaten geboekt op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering, onder andere: camera’s, bloembakken, Keurmerk Veilig Ondernemen, zwerfafval-team én nieuwe entrees. Na deze positieve stemmingsuitslag mag de BIZ in de periode 2021 – 2025 haar activiteiten voortzetten voor en met de lokale ondernemers.

Bestuurslid Roy Verduyn: “de ondernemers zien én erkennen de meerwaarde van de BIZ; deze positieve stemming heeft ons als bestuur gesterkt in ons werk! Waar we ons voor gaan inzetten de komende periode? Onder andere het verder aanpakken van zwerfvuil, duurzame afvalinzameling, parkeergelegenheid én het verslimmen van onze camera’s. Ook het lokaal ondernemen en het versterken van de onderlinge betrokkenheid vinden we erg belangrijk.”

Ruim voldoende draagvlak

In oktober en november zijn alle bijdrageplichtige ondernemers op het bedrijventerrein persoonlijk benaderd om hen nader te informeren over het BIZ-plan en hun input mee te nemen – waarna er eind november een officiële stemming plaatsvond.

Na een notariële telling van de stemmen onthulde gemeente Nissewaard de volgende uitslag: stemmingsopkomst: 64%. Van de getelde stemmen, stemde 90% vóór de BIZ en 10% tegen de BIZ. Daarmee werden zowel de kiesdrempel (50% van het totaal stemt) als het benodigde draagvlak (66,6% of meer positieve stemmen) behaald.

Bestuursleden gezocht

Met de BIZ Halfweg-Molenwatering werken alle ondernemers samen aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat: een schoon, heel, veilig én bereikbaar bedrijventerrein.

Het bestuur zoekt hiervoor overigens nog versterking, te weten: twee nieuwe bestuursleden die zich een aantal uur per maand willen inzetten voor het versterken van het Halfweg-Molenwatering. “We zijn op zoek naar bestuursleden die weten van aanpakken en in staat zijn om hun BIZ-projecten in hoofdlijnen aan te sturen”, aldus voorzitter Trouwborst.

Bekijk de vacature >>

Zoek op de website